100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau
100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol
125% Hyd at $/€100 + 25 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Paradwys ar gyfer rholeri uchel
 • 3 bonws a hyd at 11% o arian yn ôl
 • Slotiau 2000+, delwyr byw, gemau jacpot
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau

Casinos Crypto Gorau

Kingdom Casino

Dros y blynyddoedd, mae crypto wedi mynd o aneglur i gymharol brif ffrwd yn yr amser record. Ers 2017, mae mwy a mwy o bobl wedi bod yn pentyrru ar y bandwagon. Heddiw, mae newydd-ddyfodiaid yn dod i mewn i’r diwydiant ar gyflymder uwch nag erioed.

Eto i gyd, mae’n ymddangos bod hyd yn oed mwy o fusnesau yn dechrau trosoledd y dechnoleg cyllid unigryw.

O ganlyniad, mae gennym ychydig o argymhellion ar gyfer y casinos gorau a fydd yn caniatáu ichi chwarae gan ddefnyddio crypto. Os oes gennych chi rai darnau arian yn llosgi twll yn eich poced, dylai’r holl sefydliadau canlynol fod yn berffaith at eich dibenion.

Beth yw cryptocurrency?

Wrth gwrs, ni fyddai’n gwneud llawer o synnwyr inni symud ymlaen heb ymhelaethu ymhellach ar beth yw cryptocurrencies. I’w roi yn syml, maent yn fath o arian electronig.

Er y gallai hynny fod yn gorsymleiddio pethau, dylai fod yn law-fer ddefnyddiol am y tro.

Os hoffech chi archwilio’r cysyniad hwn ymhellach, mae’r egwyddorion canlynol wrth wraidd y dechnoleg. Wrth gwrs, efallai na fydd y wybodaeth ganlynol i bawb. Yn ffodus, does dim rhaid i chi ddeall sut mae popeth yn gweithio er mwyn mwynhau’r buddion.

Cyfrwng cyfnewid datganoledig:
Mae mwyafrif yr arian yn cael ei reoli gan sefydliad canolog. Er enghraifft, gyda doler yr UD, y Gronfa Ffederal sy’n rheoli popeth. Maen nhw’n gorfod penderfynu faint o ddoleri newydd sy’n cael eu rhoi yn yr economi mewn blwyddyn benodol. Mae beth bynnag maen nhw’n ei ddweud yn mynd. Mewn cymhariaeth, nid yw crypto yn cael ei reoli gan unrhyw endid unigol. Yn lle, mae’n ffenomen sy’n dod i’r amlwg sy’n ganlyniad i lawer o gyfrifiaduron a rhwydweithio gyda’i gilydd.

Mae’r Blockchain yn gyfriflyfr cyhoeddus na ellir ei symud:
Yn ei waelod, mae crypto yn dibynnu ar y blockchain. Heb y blockchain, ni fyddai unrhyw beth yn gweithio ym myd crypto. Fodd bynnag, am beth mae’r gadwyn hon rydych chi’n siarad? A siarad yn gyffredinol, gallwch chi feddwl amdano fel y llyfr cyfriflyfr amser gwely a brecwast. Yn lle, gall pawb ar y rhwydwaith weld y llyfr ar yr un pryd. Hefyd, dim ond aelodau o’r rhwydwaith sy’n gallu golygu’r cyfriflyfr. Felly, mae’n llawer mwy diogel na thechnolegau arian cyfred traddodiadol.

Yn dibynnu ar bwy rydych chi’n gofyn, gellid ei ystyried yn fath newydd o fuddsoddi:
Efallai mai’r ansawdd, anwadalrwydd mwyaf nodedig yw’r hyn sy’n tynnu pobl at yr arian cyfred hwn yn y lle cyntaf. Gan eu bod yn tueddu i newid gwerth yn gyflym, gyda’r strategaeth gywir, gallwch eu masnachu fel math o ased. Ar rai adegau, mae pobl yn ffodus ac yn gweld gwerth eu buddsoddiadau dros nos. Er ei fod yn anghyffredin, mae’n dal i fod ymhlith y rhesymau amlycaf y mae pobl yn dysgu amdanynt yn gyntaf.

Beth yw casino Crypto?

Ar y pwynt hwn, dylai fod gennych afael gweddus ar yr hanfodion. Nawr, gallwn siarad am sut mae’r rheini’n berthnasol yn y byd go iawn. Wrth gwrs, galwad y casino fyddai’r hyn a ddaeth â chi yma yn y lle cyntaf. Yn gyffredinol, nid yw casino crypto gymaint â hynny’n wahanol i un traddodiadol. Yn lle caniatáu i chwaraewyr gamblo â’u doleri, mae’r sefydliadau hyn yn gadael i chwaraewyr roi eu crypto ar y bwrdd. Mae popeth arall yn tueddu i chwarae allan yn yr un ffordd ag arfer.

Mae’r rhain yn gwmnïau hapchwarae cofrestredig sydd â ffocws penodol:
Y rhan fwyaf o’r amser, mae gan bobl ychydig o gwestiynau yr hoffent eu gofyn cyn iddynt chwarae yn rhywle fel hyn. Ers rhywbeth newydd, nid yw’n syndod bod gan bobl ychydig o bryderon yng nghefn eu meddyliau. Yn ffodus, mae unrhyw sefydliad ar ein rhestr wedi’i gofrestru’n llawn gyda’r comisiwn hapchwarae. Trwy hynny, byddwch chi’n gwybod bod popeth uwchben y bar. Fel arall, sut fyddech chi’n gwybod bod y sefydliad yn ddibynadwy cyn i chi benderfynu chwarae yno?

Yn lle defnyddio doler yr UD, maen nhw’n caniatáu i chwaraewyr ymuno â dim ond crypto:
Tybiwch ichi wneud buddsoddiad ychydig flynyddoedd yn ôl. Nawr, mae’n ymddangos ei bod yn werth cryn dipyn yn fwy. Er efallai nad oedd y pryniant cyntaf hwnnw o crypto wedi ymddangos fel bargen enfawr ar y pryd, heddiw, gallai fod yn werth llawer mwy nag yr oedd yn ôl bryd hynny. Os dewch chi o hyd i stash cudd o crypto, gall un o’r rhain weld yn gwybod y lle perffaith i barlysu rhywfaint o’ch ysbail. Pwy a ŵyr? Ar ddiwedd y nos, fe allech chi gerdded i ffwrdd gyda hyd yn oed mwy nag y gwnaethoch chi fynd i mewn i’r lle gyda nhw.

Sut i chwarae mewn casino Crypto?

Felly, erbyn hyn, mae’n debyg bod gennych chi ddiddordeb mawr mewn dysgu sut i chwarae yn un o’r sefydliadau hyn. Os gwnaethoch chi chwarae mewn casino ar-lein yn y gorffennol, ni ddylai fod yn llawer gwahanol i sut mae pethau’n mynd yn un o’r sefydliadau hyn.

Yn debyg i unrhyw casino ar-lein arall:
Yn yr un modd â sefydliadau eraill, bydd yn rhaid i chi gofrestru cyfrif cyn y gallwch chi chwarae. Yna, rhaid adneuo arian i’ch waled. Fel arall, hyd yn oed pe gallech gyrraedd y bwrdd, ni fydd gennych unrhyw beth i osod betiau ag ef.

Ac eithrio, gyda’r rhain, rydych chi’n chwarae gyda crypto:
Wrth gwrs, ar ôl i chi agor eich cyfrif, bydd yn rhaid i chi gaffael yr arian cyn y gallwch eu hadneuo. Gan na fyddwch yn defnyddio unrhyw ddoleri, bydd yn rhaid i chi eu cyfnewid am crypto priodol. Yn dibynnu ar y casino, gellir derbyn crypto’s penodol. Os nad oes gennych unrhyw brofiad yn eu prynu, byddai’n well bod yn ofalus ar y pwynt hwn. Heddiw, mae yna filoedd o wahanol gerrynt crypto yw. Os gwnaethoch chi brynu’r un anghywir trwy gamgymeriad, gallai fod yn wastraff arian enfawr pan fydd y casin yn ei wrthod.

I ddechrau, bydd yn rhaid i chi adneuo crypto i’ch cyfrif:
A siarad yn gyffredinol, y ffordd hawsaf i bobl gael crypto yw trwy eu prynu oddi ar gyfnewidfa. Trwy weithio gydag un o’r sefydliadau hyn, gallwch anfon doleri’r UD atynt a derbyn crypto yn gyfnewid. Yna, bydd yn rhaid i chi anfon yr arian i’ch waled casino. Ar ôl eu hadneuo, gallwch ei gael. Gobeithio, heno fydd eich diwrnod lwcus.

Casinos Crypto Gorau

Gyda chymaint o gasinos i ddewis o’u plith, gall ymddangos y gallai dod o hyd i’r gorau fod yn dasg anorchfygol bron. Serch hynny, diolch i’n profiad helaeth, rydym wedi llwyddo i fireinio ein proses. Trwy hynny, cyn gynted ag y bydd casino newydd yn y diwydiant, gallwn neilltuo sgôr briodol ar unwaith. Am y rheswm hwnnw, rydym wedi dod yn gyflym yn un o’r sefydliadau graddio casino mwyaf parchus yn y byd. Yn gyffredinol, mae ein proses fel a ganlyn.

Yn gyntaf, edrychwn ar eu dewis gêm:
Pam mae pobl yn mynd i gasinos y rhan fwyaf o’r amser? Yn nodweddiadol, yn ein profiad ni, mae hyn oherwydd yr hoffent chwarae rhai gemau. O ganlyniad, dewis gêm yw ein ffactor sydd wedi’i bwysoli fwyaf wrth werthuso gwahanol gasinos. Gan dybio bod popeth arall yr un peth, bydd y casino gyda’r dewis gwell yn ennill bob tro.

Yn ail, rydym yn edrych ar eu hyrwyddiadau:
Yn dilyn eu dewis gêm, rydyn ni’n hoffi edrych ar ba fath o hyrwyddiadau maen nhw’n eu cynnig. Fel arfer, mae’r rhan fwyaf o gasinos yn cynnig gwobrau eithaf hael i chwaraewyr tro cyntaf. Wrth gwrs, gallai hyn fod yn dacteg i gael pobl i neidio ar fwrdd y llong. Am y rheswm hwnnw, rydyn ni’n hoffi edrych ar beth arall maen nhw’n ei gynnig i chwaraewyr presennol. Os oes ganddyn nhw ddetholiad gwych, yna bydd hynny’n hyfryd ar gyfer eu gradd derfynol.

Nesaf, rydyn ni’n penderfynu pa mor hawdd yw hi i adneuo a thynnu arian yn ôl:
Ar ôl y ddau ffactor hynny, rydym yn archwilio pa mor hawdd yw hi i bobl adneuo arian. Mor syml ag y mae’n ymddangos, nid yw pob man wedi llwyddo i’w chyfrif i maes. Ar rai achlysuron, hyd yn oed rydym yn cael trafferth adneuo ein harian i mewn i casino. Yn amlwg, yn yr achosion hynny, byddai’n gweithredu fel mantais i’r casino dan sylw. Yr hawsaf yw hi i bobl ddechrau chwarae, y gorau y byddant yn sgorio yn y categori hwn.

Yn olaf, rydym yn profi ansawdd eu gwasanaeth cwsmeriaid:
Cyn i ni roi sgôr derfynol i’r casino, mae’n rhaid i ni geisio siarad â’r gwasanaeth cwsmeriaid. Gobeithio, yn y byd go iawn, na fydd yn rhaid i chi ddelio â’r dynion hyn byth. Eto i gyd, rydym yn deall nad yw bywyd bob amser yn mynd yn ôl y bwriad. Ar gyfer yr achlysuron hynny, mae’n help pan fyddwch chi’n gwybod bod tîm gwasanaeth cwsmeriaid anhygoel yn aros i helpu gydag unrhyw fater rydych chi’n dod ar ei draws. Po fwyaf defnyddiol yw’r tîm, y gorau y byddant yn ei wneud ar ein gwerthusiad. Wrth gwrs, mae’n gweithio yr un ffordd i’r cyfeiriad arall hefyd.

Pa gemau mae casinos crypto yn eu cynnig?

Tybiwch yr hoffech chi wybod am y gemau y gallwch chi ddisgwyl dod o hyd iddyn nhw ar un o’r casinos hyn. Er na fyddwch chi’n dod o hyd i bob gêm o bob un ohonyn nhw, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y dewis yn creu argraff arnoch chi. O’i gymharu â chasinos traddodiadol, gellir dod o hyd i bron pob un o’r un wynebau cyfarwydd mewn casino crypto.

Peiriannau slot:
Yn anad dim, fe welwch ddigon o beiriannau slot i chwarae â nhw tra byddwch chi’n cynnig eich amser. Gan eu bod ymhlith y gemau mwyaf poblogaidd mewn casino, mae’n gwneud synnwyr eu bod mor gyffredin yn yr adran o’r diwydiant.

Gemau bwrdd:
Yn dilyn peiriannau slot, mae gemau bwrdd yn tueddu i fod yr eitem fwyaf poblogaidd nesaf ar y rhestr. Yn ffodus, o’n treialon, mae’n ymddangos fel petai’r rhan fwyaf o’r casinos hyn yn cynnig ychydig o’r gemau hyn hefyd. Y ffordd honno, ni fyddwch yn mynd yn sownd ar y peiriant slot am y noson gyfan. Ar ôl i chi benderfynu yr hoffech chi gangenio allan, mae rhywbeth arall bron bob amser i chi roi cynnig arno neu trwy ddarllen y canllaw slot a strategaethau gorau i ddysgu mwy a gwella’ch gêm.

Blackjack:
Fel arfer, rydyn ni’n hoffi treulio ein hamser wrth y bwrdd blackjack. Gan fod y rheolau yr un peth bob amser, nid yw hi byth mor anodd i chi ddal i fyny ar ôl eistedd i lawr i chwarae llaw. Pan nad ydych chi’n gwybod beth arall i’w wneud, gallwch chi bob amser ddibynnu ar gêm gyflym o blackjack i’ch cael chi’n ôl yn y parth. Darllenwch y y canllaw a’r strategaethau blackjack gorau cyn i chi ddechrau chwarae blackjack.

Roulette:
Efallai, efallai yr hoffech chi rywbeth sydd ychydig yn fwy cymdeithasol tra’ch bod chi’n gamblo. Os yw’r rheini’n digwydd bod yn chwaeth i chi, yna a allem awgrymu troi cyflym o Roulette . Gyda chymaint o opsiynau, mae’n tueddu i ddenu torf lawer mwy na rhai o’r gemau eraill ar y rhestr hon. Er ei fod yn gymharol arbenigol, credwn ei fod yn gystadleuydd gwerth chweil i’w osod yma.

Hapchwarae byw:
Yn anad dim, mae mwy a mwy casinos ar-lein byw wedi dechrau cynnig opsiynau gamblo byw . Trwy hynny, gallwch gyfathrebu â chwaraewyr dynol eraill o bob cwr o’r byd mewn amser real. Trwy ddefnyddio hyn, byddwch chi’n cael profiad hyd yn oed yn fwy o’r buddion rydych chi’n eu cysylltu â chasinos personol. Yn ein barn ni, mae’n ymddangos bod y gemau hyn yn cynrychioli’r hyn sydd gan y dyfodol ar y gweill i’r diwydiant.

Sut i adneuo mewn casinos Crypto?

Erbyn hyn, dylai fod yn weddol hawdd ichi ddweud nad yw’r casinos hyn yn llawer gwahanol i’ch tai hapchwarae arferol. Gan amlaf, yr unig wahaniaeth mawr fydd y math o arian roeddech chi’n arfer ei roi i’ch betiau.

Wrth gwrs, i roi eich betiau yn un o’r sefydliadau hyn, bydd yn rhaid i chi gael rhywfaint o grypto. Fel arall, bydd yn rhaid i chi eistedd ar y llinell ochr fel gwyliwr yn unig.

Yn ffodus, trwy ddilyn y camau isod, gallwch brynu rhywfaint o crypto heb fawr o drafferth o gwbl. Cyn belled â bod gennych yr holl ddogfennaeth angenrheidiol, fe allech chi fod yn chwarae mewn casino crypto newydd cyn diwedd y nos.

Cofrestrwch am gyfrif, yna cliciwch ar y botwm adneuo:
A siarad yn gyffredinol, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n cael copi o’ch hunaniaeth llywodraethol. Cyn y gallwch wneud pryniant, rhaid i chi ei is-roi. Weithiau, gall prosesu’r wybodaeth hon gymryd cwpl o ddiwrnodau. Fodd bynnag, os ydych chi’n lwcus, dylai’r prosesu ddod i ben o fewn ychydig eiliadau.

Gan ddefnyddio dyfais arall, ewch i gyfnewidfa crypto:
Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y cyfrif, bydd angen i chi lawrlwytho ap ychwanegol. Gyda’r apiau hyn, byddwch chi’n cael cyfeiriad i chi ei ddefnyddio wrth storio crypto. Fel arfer, ffoniwch y waled haws. Mae’n debyg i’r peth sydd gennych chi yn eich poced. Fodd bynnag, dim ond yn electronig y mae’n bodoli.

Prynu crypto gan ddefnyddio USD:
Nawr bod gennych waled, gallwch brynu rhywfaint o crypto o’r diwedd. Ar y gyfnewidfa, gweithredwch fasnach fel y byddech chi os ydych chi’n prynu stoc. Yna, arhoswch iddo gyflawni cyn i chi symud ymlaen. Unwaith y bydd yr archeb wedi’i chwblhau, dylech weld yr arian yn eich waled ar y gyfnewidfa. Nesaf, bydd angen i chi ei dynnu’n ôl i’ch waled bersonol cyn ei gyflwyno i’r casino crypto.

Yna, gan ddefnyddio’r cyfeiriad waled o’r casino, anfonwch y cyllid o’r gyfnewidfa:
Ar eich waled bersonol, dewch o hyd i’r cyfeiriad sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif a’i gopïo. Ar ôl ei gopïo, ewch i’r waled briodol ar wefan y casino. O’r fan honno, dylech weld ardal lle gallwch chi gludo cyfeiriad y waled. Ar ôl i chi ei gludo, gwiriwch nad oes unrhyw beth wedi’i newid yn y cyfamser.

Darparu cyllid digonol i dalu ffioedd glowyr:
Yn olaf, cyn i chi daro’r botwm cyflwyno, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o crypto i dalu cost mân ffioedd. Bob tro y byddwch chi’n anfon crypto i unrhyw le ar y rhwydwaith, bydd yn rhaid i chi dalu ffi fach i hwyluso’r cyfnewid. Mae’r rhain yn talu cost trydan ar gyfer y peiriannau sy’n gwirio’r trafodiad. Hebddyn nhw, ni fyddai dim o hyn yn gweithio o gwbl. Felly, ni ellir osgoi’r ffioedd hyn os hoffech ddefnyddio crypto.

Sut i dynnu’n ôl o gasinos crypto?

Gadewch i ni dybio eich bod wedi cael noson dda yn y casino. Pe bai hynny’n digwydd, yna sut fyddech chi’n tynnu’ch enillion yn ôl ar ddiwedd y nos? Wel, cyhyd â’i fod yn sefydliad gweddus, dylai fod yn debyg i’r dulliau y gwnaethoch chi eu defnyddio wrth adneuo’r arian. Fodd bynnag, bydd angen i chi ddefnyddio’r cyfeiriad waled o’ch waled bersonol yn lle’r casino.

Ar eich dyfais, crëwch waled ddigidol:
Os nad ydych wedi creu waled i dynnu’ch arian yn ôl, yna bydd angen i chi wneud un nawr. Yn ffodus, mae yna ddigon o gymwysiadau sy’n caniatáu ichi wneud yn union hynny o unrhyw le sydd â chysylltiad Rhyngrwyd. Dewch o hyd i rywbeth sy’n addas i’ch anghenion a sefydlu’r waled cyn symud ymlaen ymhellach.

O fewn y waled, dewch o hyd i’ch cyfeiriad waled:
Yn debyg i o’r blaen, dewch o hyd i gyfeiriad eich waled yn y cyfrif. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, copïwch ef i’ch clipfwrdd. Yna, llywiwch i wefan y casino.

Ar wefan y casino, ewch i’r dudalen tynnu’n ôl:
O’r fan honno, dylech weld adran sy’n dweud ei bod yn tynnu’n ôl gerllaw’r lle y gwnaethoch chi glicio i adneuo arian. Ar ôl i chi ddod o hyd i’r label priodol, gallwch glicio arno cyn gynted ag yr hoffech chi.

O’r fan honno, pastiwch gyfeiriad eich waled:
Ar y dudalen honno, fe welwch ofod lle gallwch deipio cyfeiriad waled. Yn yr ardal honno, pastiwch y wybodaeth y gwnaethoch chi ei chopïo.

Gwirio bod y cyfeiriad yn gywir, yna cliciwch ar barhau:
Ar ôl i chi roi’r data yn y ffurflen, byddai’n well ichi wirio bod popeth yn gywir. Nid yw’n anhysbys i bethau newid mewn rhai achosion. Yn anffodus, pan ydych chi’n defnyddio crypto, mae’r mwyafrif o gamgymeriadau’n barhaol. Am y rheswm hwnnw, mae gwirio’ch gwaith ddwywaith cyn taro cyflwyno yn hanfodol os hoffech chi osgoi camgymeriadau.

Rhowch ddigon o amser i’r blockchain brosesu’r trafodiad:
A siarad yn gyffredinol, dylai’r mwyafrif o drafodion gwblhau o fewn awr ar y mwyaf. Fodd bynnag, ar rai achlysuron, gallai gymryd llawer mwy o amser. Os hoffech chi gyflymu amser prosesu eich trafodiad, yna gallwch chi ddyrannu mwy o arian i dalu’r ffioedd glöwr cyn i chi gyflwyno’r taliad. Po fwyaf o arian rydych chi’n ei ddyrannu i’r glowyr, Y cyflymaf y bydd eich trafodiad yn ei brosesu’n gyffredinol.

Unwaith y bydd wedi bod yn ddigon hir, dylai cronfeydd ymddangos yn eich waled ddigidol:
Ar ôl i ddigon o amser fynd heibio, fe welwch y cronfeydd yn ymddangos yn eich waled. Gyda rhai cymwysiadau, byddwch hyd yn oed yn eu gweld pan fyddant yn dal heb eu cadarnhau. Fodd bynnag, hyd nes y byddant yn derbyn cadarnhad digonol, ni fyddwch yn gallu cael mynediad atynt. Am y rheswm hwnnw, rydym yn awgrymu rhoi peth amser i’ch waled cyn i chi edrych arno. Fel arall, gallai fod yn ymarfer mewn rhwystredigaeth.

Sut i agor eich casino crypto eich hun?

Os ydych chi’n ystyried agor un o’r sefydliadau hyn, yna cawsom newyddion gwych i chi. Er eu bod yn defnyddio technoleg gymharol newydd, mae mor hawdd agor un o’r rhain ag y byddai agor casino arferol. Er gwaethaf eu ebargofiant, mae’r rhain yn parhau i ennill tyniant yn y cylchedau gamblo tanddaearol. Gan y gall pobl gael mynediad atynt o bob cwr o’r byd, os byddwch chi’n agor un, bydd gennych fynediad i farchnad enfawr. Cyn gynted ag y bydd y peiriannau’n rhedeg, bydd yn anodd dod o hyd i sedd sbâr.

Sefydlu cwmni:
Yn debyg i gwmnïau eraill, i sefydlu un o’r rhain, bydd yn rhaid i chi gofrestru’r Gorfforaeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn awgrymu ymgorffori fel LLC. Gyda’r dosbarthiad hwn, byddwch chi’n cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd personol y byddai’n rhaid i chi ei dybio fel arall. Trwy hynny, gallwch amddiffyn eich hun wrth barhau i ddarparu gwasanaeth gwerthfawr i’ch cwsmeriaid.

Cofrestrwch gyda’r comisiwn hapchwarae:
Cyn y gall pobl ddechrau gamblo, mae angen i’ch cwmni fod wedi’i gofrestru gyda’r comisiwn hapchwarae. Rhaid i unrhyw sefydliad sy’n cynnig gwasanaethau gamblo gofrestru i weithredu’n gyfreithlon. Heb y cofrestriad diweddaraf, fe allech chi gau i lawr ar unwaith. Os yw’r bobl anghywir yn clywed am eich busnes, gyda gwaith papur hen ffasiwn, does dim byd y gallwch chi ei wneud. Trwy gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith papur, ni fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw beth.

Galluogi taliadau ar ffurf crypto:
Wrth gwrs, gan yr hoffech chi weithredu casino crypto, yna bydd yn rhaid i chi alluogi taliadau. Gan ddefnyddio cryptocurrency, sefydlu perthynas â phrosesydd talu. Heddiw, mae yna ddigon o gwmnïau sy’n cynnig prosesu taliadau gan ddefnyddio’r dechnoleg hon. Felly, fe welwch ddigon o gystadleuaeth yn y farchnad sy’n barod i drechu ei gilydd dros eich busnes. Fel arfer, nid yw mor anodd dod o hyd i lawer iawn. Ar ôl gorffen hynny, gallwch agor eich drysau ar gyfer busnes. Ar y pwynt hwn, nid yw’n wahanol i gasinos traddodiadol o gwbl ar gyfer rheoli.