100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol
100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau

Canllaw a strategaethau baccarat gorau

Kingdom Casino

Efallai, nid ydych wedi cael cyfle i gamu y tu mewn i casino sy’n cynnig profiad gwirioneddol amlddiwylliannol. Fodd bynnag, i’r rhai a gafodd y cyfle, mae Baccarat ymhlith y gemau mwyaf swynol yn yr adeilad. Ers i chi chwarae gyda chardiau traddodiadol, mae rhywbeth amdano sy’n ymddangos yn gyfarwydd. Yn dal i fod, er gwaethaf y déjà vu, mae yna ddigon o newydd-deb i sicrhau nad ydych chi’n diflasu.

Beth yw baccarat?

Efallai nad yw rhywun allan yna hyd yn oed yn gwybod bod y gêm hon yn bodoli? Er bod digon ohonom wedi clywed amdano o leiaf, ni adawyd nifer cyfartal yr un doethaf. Yn ffodus, o’n safbwynt ni, byddai gwneud y fath beth yn anghymwynas cyhoeddus. Gyda gwreiddiau’n dyddio’n ôl i’r 19eg ganrif, yn amlwg, dyma ddarn o’n treftadaeth ddiwylliannol y dylai pawb ei rannu.

Gêm gardiau casino sy’n gosod chwaraewyr yn erbyn y tŷ:
Yn debyg i Blackjack, pan fyddwch chi’n chwarae gêm o Baccarat, chi fydd yn eistedd i lawr wrth y bwrdd. Yn eich wynebu o’r ochr arall, bydd deliwr. Deliwr sydd â rheolaeth dros bopeth fwy neu lai tra bod y gêm mewn sesiwn. A siarad yn gyffredinol, rhoddir mantais fach i’r tŷ yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Felly, dros noson benodol, dylai ddod ymlaen waeth beth yw sut mae’r dwylo unigol yn chwarae allan.

Yn cynnwys sawl coup:
Er gwaethaf yr enw, does dim byd a ddylai eich dychryn. Pan rydych chi’n chwarae gêm o Baccarat, dyma’r gair y mae pobl yn ei ddefnyddio i ddisgrifio pob rownd lawn o’r gêm. Byddai’r mwyafrif o gemau cardiau Saesneg yn syml yn galw hwn yn dro.

Mae gan bob un ohonynt dri chanlyniad posib:
Yn ystod pob tro, mae tri chanlyniad posib. Yn dibynnu ar sut mae’r cardiau’n gorwedd ar y bwrdd, fe allech chi ennill y llaw neu golli’r llaw. Hefyd, mae yna bosibilrwydd o glymu hefyd. Yn wahanol i gemau cardiau casino eraill, mae’n bosibl ichi wneud arian er eich bod chi’n colli’r llaw. Efallai, y nodwedd hon sy’n gwneud y gêm mor ddeniadol i bobl sy’n pasio.

Mae sawl fersiwn wahanol yn parhau i ddifyrru gamblwyr ledled y byd:
Wrth gwrs, mae hyd yn oed y rhai sydd â phrofiad yn sicr o gael ychydig o fygythiad wrth fynd i mewn i sefydliad anhysbys. Gyda hanes mor hir, byddai’n annymunol bod pawb yn defnyddio’r un set o reolau ledled y byd. Cadarn, o fewn ychydig eiliadau, gall hyd yn oed y bandiau mwyaf gwahanol o chwaraewyr setlo unrhyw sgwariau. Ta waeth, mae’n ymddangos bod tair set benodol o reolau wedi codi i amlygrwydd trwy’r rhan fwyaf o ranbarthau. Mewn rhai ardaloedd, gall tarddiad penodol o’r gêm ddominyddu ym meddyliau pobl. Yn dal i fod, ychydig filltiroedd i ffwrdd, bydd y stori yn rhywbeth arall yn gyfan gwbl.

Sut i chwarae baccarat?

Felly, digon am hanes y gêm siawns hynod ddiddorol hon. Yn amlwg, os yw’n dal i fod o gwmpas ar ôl cymaint o flynyddoedd, rhaid i rywbeth amdano fod yn werth chweil i’r mwyafrif. Os nad ydych erioed wedi teimlo’r wefr o alw bet cywir mewn gêm o Baccarat, yna rydych chi mewn ar gyfer un o’r reidiau gwylltaf yn eich bywyd. P’un a ydych chi’n chwarae ar-lein neu’n bersonol, bydd yn dipyn o deimlad unwaith y byddwch chi’n cael ei hongian.

Y rhan fwyaf o’r amser, mae casinos yn defnyddio rhwng 3 a 6 dec cerdyn 52 maint safonol:
O gyfandir i gyfandir, mae dec safonol o gardiau yn cynnwys 52 o unedau unigol. Serch hynny, yn ddi-ffael, mae’n ymddangos fel pe bai casinos yn tueddu i ddefnyddio tri neu fwy ohonynt ar gyfer un bwrdd. Wrth gwrs, mae’n helpu i sicrhau nad yw anghysonderau ystadegol yn gweithio o’ch plaid bron mor aml. Fodd bynnag, gall chwaraewr y mae ei feddwl yn ddigon diwyd ar gyfer yr achlysur ddinistrio hyd yn oed mil o ddeciau.

Yn ystod pob tro, bydd y deliwr yn dosbarthu’r cardiau:
Unwaith y byddwch chi’n eistedd wrth y bwrdd, gofynnir i chi osod eich betiau. Yn dibynnu ar sut rydych chi’n teimlo, rydyn ni’n awgrymu dechrau gyda rhywbeth bach. I’r rhai nad ydynt erioed wedi gamblo o’r blaen, bydd bob amser yn well colli ychydig bach o arian parod yn y dechrau. Fel arall, gallai pigo penderfyniadau ar hap y dynged fod yn fwy na digon i orlethu hyd yn oed y mwyaf o stociau yn ein plith.

Cyn i bawb ddechrau, gallwch chi roi bet ar ba blaid fydd yn ennill y rownd sydd i ddod:
Ar ôl gosod y gwelyau, bydd y deliwr yn dechrau dosbarthu’r cardiau. Bydd rhai ohonyn nhw’n gorwedd wyneb i waered ar y bwrdd. Ar y llaw arall, bydd eraill yn wynebu i bawb eu gweld.

Mae gan unrhyw beth llai na 10 ei werth wyneb:
Gan ddefnyddio pwerau cyfrifo meddyliol, adiwch y sgôr ar gyfer yr holl gardiau gyda’r arwydd rhifiadol ar eu hwyneb. I wneud hyn, dim ond aseinio gwerth wyneb y cerdyn fel ei sgôr.

Rhoddir gwerth o sero i gardiau breindal a’r 10 cerdyn:
Ar ôl i chi orffen gyda’r cardiau rhifiadol, gallwch symud ymlaen at y rhai sy’n dwyn wynebau breindal. Ar eu cyfer, byddwch chi’n rhoi gwerth sero iddyn nhw i gyd.

Mae Aces yn cyfrif fel 1:
Yn olaf, ar gyfer unrhyw aces wrth chwarae, byddwch yn rhoi iddynt haeddiannol daclus 1. Mae hynny’n eu gwneud ymhlith y cardiau mwyaf amlbwrpas yn y gêm. Yn enwedig yn nwylo chwaraewr profiadol, gallai cerdyn ace wedi’i amseru’n dda fod yn beth sy’n troi’r llanw.

Ar y diwedd, ychwanegwch werthoedd y ddau gerdyn yn eich llaw at ei gilydd i bennu gwerth cyffredinol y llaw:
Ar ôl i chi aseinio eu gwerth i’r holl gardiau, gallwch chi bennu gwerth terfynol pob llaw. I gyfrifo gwerth pob llaw, dim ond ychwanegu gwerth pob cerdyn o fewn y dwylo gyda’i gilydd. Y rhai sy’n deillio o hyn yw’r hyn y byddwch chi’n ei ddefnyddio i benderfynu pwy enillodd y rownd honno.

Beth yw siartiau strategaeth baccarat?

Wrth gwrs, nid yw digon o newydd-ddyfodiaid i Baccarat yn anghyfarwydd â gemau siawns lle maen nhw’n chwarae yn erbyn y tŷ. Mewn gwirionedd, mae digon o gamblwyr mwyaf talentog y byd yn torri eu dannedd gan chwarae gemau fel Blackjack. Gyda chymaint o debygrwydd, byddai’n gwneud synnwyr i’r chwaraewyr hynny gael amser hawdd yn dominyddu’r tabl, iawn?

Fel arall, beth fyddai hynny’n ei olygu i bobl sy’n credu bod talent yn rhywbeth sy’n gynhenid ​​yn yr unigolyn? Yn ffodus, yn ein barn ni, mae hyn i gyd yn golygu yw bod Baccarat yn llawer mwy hygyrch i ddechreuwr na llawer o’r gemau eraill yn y casino.

Yn wahanol i blackjack, mae’r rheolau ychydig yn feddalach mewn baccarat ar gyfer chwaraewyr newydd:
Pan oeddech chi’n chwarae Blackjack neu’n darllen y y canllawiau a’r strategaethau blackjack gorau , mae’r rheolau yn arbennig o gaeth. Felly, mae’n hawdd dyfeisio bwrdd sy’n dweud wrthych yn union beth i’w wneud mewn amgylchiad penodol. Gydag amrywiaeth mor eang o ganlyniadau, nid yw’n hawdd gwneud rhywbeth tebyg ar gyfer gêm fel Baccarat.

Cofiwch, mae gan betiau llwyddiannus ar y banc gomisiwn cymedrol wedi’i ddidynnu o’r enillion:
Er gwaethaf ei bod yn anodd, nid oes unrhyw beth wedi atal eraill rhag manteisio mwy ar eu manteision. Weithiau, gall persbectif ffres ysgwyd y ffordd y mae diwydiant cyfan yn edrych ar rywbeth. Er gwaethaf pa mor hir y mae wedi bod yno, ni fanteisiodd neb ar y cyfle i’w weld am yr hyn ydoedd.

Pan gyflwynir tei iddynt, gall strategaethau luosi yn eu cymhlethdod:
Yn olaf, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, fe welwch y symudiad cywir yn weddol hawdd i’w egluro. Ar y llaw arall, mae pethau’n llawer mwy muriog pe byddech chi’n gorffen y tro gyda thei. Os yw hynny’n digwydd, yna byddwch chi am ystyried o ddifrif werth y fantais tŷ ar yr achlysur hwnnw. Weithiau, byddai’n well petaech yn parhau tan y diwedd chwerw. Yn dal i fod, mewn rhai amgylchiadau, ni fyddai’r enciliad yn benderfyniad anonest. Oni fyddai’n well ymladd diwrnod arall na marw cyn y frwydr? Cwestiynau tebyg Plagiodd filoedd lawer o flynyddoedd yn ôl ein cyndeidiau. Heddiw, mae brwydrau tebyg yn digwydd o fewn ein meddyliau yn ddyddiol.

Canllaw Baccarat i ddechreuwyr

Tybiwch yr hoffech chi ddechrau arni. Fodd bynnag, gan na fyddwch byth yn camu troed y tu mewn i casino neu chwarae mewn casino ar-lein , mae eich ychydig yn poeni sut y bydd pethau’n mynd ar ôl i chi setlo i mewn. Wrth gwrs, mae digon o straeon yn treiddio o amgylch y swyddfa am sut roedd pobl yn ennill mawr dros y penwythnos.

Yn dal i fod, rydych chi wedi gweld mwy na’ch cyfran deg o straeon arswyd gan bobl a oedd wedi gorfod cofrestru ar gyfer gamblwyr yn ddienw ar ôl bender estynedig. Fel gyda phob peth, mae cymedroli’n allweddol. O leiaf gyda hyn, bydd eich strategaeth yn effeithio ar sut mae canlyniad y gêm yn edrych yn y diwedd.

Dysgu o’r manteision:
Yn gyntaf oll, bydd bob amser yn syniad da gwirio sut mae chwaraewyr amlycaf y byd yn dilyn eu nodau. Er mwyn iddyn nhw fod lle maen nhw, maen nhw wedi gorfod datblygu technegau a fyddai’n eithrio hyd yn oed yr archwilwyr mwyaf craff. Trwy ddilyn eu hesiampl, byddwch yn actifadu llwybr byr i rai uchelfannau gogoneddus.

Rheoli risg i’r rhai sy’n caru gwefr wagers llwyddiannus:
Ar ôl dadansoddi sut mae gweithwyr proffesiynol yn chwarae’r ods, mae’n hawdd gweld nad ydyn nhw’n mynd at casino yn yr un ffordd â’r mwyafrif. Yn lle edrych arni fel pe bai’n gêm, mae’n ymddangos eu bod yn meddwl amdani fel proffesiwn. O ganlyniad, maent wedi ei rannu’n bob un o’i fanylion cyfansoddol. Felly, gan amlaf, fe welwch ddigon o ddoethineb yn yr eiliadau hynny o ysbrydoliaeth ddihoenus yn arnofio ar y gwynt.

Strategaethau betio Baccarat

Iawn, ar y pwynt hwn, mae gennych afael gweddus ar sut y bydd strwythur y gêm yn edrych unwaith y byddwch wedi eistedd i lawr wrth y bwrdd. Y cyfan sydd ar ôl i chi ei ddysgu yw sut y dylech chi strategaetholi’ch betiau. Ar ôl i chi gael hynny o dan eich gwregys, byddwch chi’n barod i gerdded gydag unrhyw un sy’n mynd i mewn i’r drysau wrth i chi fynd ar y tŷ. Diolch byth, gan fod y gêm hon yn gosod y chwaraewyr yn erbyn y tŷ, mae’n tueddu i fod ymdeimlad o gyfeillgarwch ymhlith chwaraewyr gweithredol.

Cydbwyso ymyl y tŷ â chynllunio strategol:
Gan ei bod yn bosibl cyfrif faint o ymyl fydd gan y tŷ, gallwn ddefnyddio’r darn allweddol hwn o wybodaeth er ein mantais. Trwy osod betiau mawr yn unig pan fyddant yn fantais yw’r lleiaf, byddwch yn gwneud y gorau o’ch od i’r gwrthwyneb. Felly, nid yw’n ymwneud â gwybod pryd i osod eich bet yn unig. Dylech hefyd ystyried beth fyddai’r maint mwyaf gorau posibl wrth i chi eu gosod.

Mae angen dull ymosodol ar rai achlysuron:
Yn dibynnu ar sut mae’r nos yn mynd, efallai yr hoffech chi ystyried dull ymosodol. Tybiwch eich bod wedi bod yn cael trafferth dod o hyd i law dda am ychydig oriau. Ar y pwynt hwn, mae rhan ohonoch chi’n teimlo y gallai fod yn well ei galw hi’n noson. Yn dal i fod, gyda’r ychydig ddoleri olaf yn eich poced, fe allech chi ailysgrifennu’r naratif cyfan. Trwy osod bet cenllysg Mary, llaw olaf y nos fydd yr hyn sy’n penderfynu ar y dyfarniad eithaf. Ar rai achlysuron, cewch eich synnu ar yr ochr orau gan y canlyniad.

Mae dysgu pryd i ddeialu yn ôl yr un mor bwysig:
Ar y cyfan, mae’n eithaf greddfol i chwaraewyr ddysgu pryd y dylid gosod hynny yn optegol. Yr hyn sy’n ymddangos yn rhwystredig i’r mwyafrif o newydd-ddyfodiaid wrth iddynt ddysgu’r rhaffau yw’r union gyferbyn. Weithiau, Byddwch chi’n teimlo eich bod chi ar streak poeth. Heblaw, am y dwylo diwethaf, mae eich galwadau wedi bod yn iawn ar yr arian. Yn dal i fod, ar y pwynt hwn mae’r rhan fwyaf o amaturiaid yn dechrau colli rheolaeth arnyn nhw eu hunain diolch i ddylanwad gormodol emosiynau di-ffael. Trwy ymarfer modicwm o hunan-ataliaeth, byddwch chi’n dysgu pryd i gerdded i ffwrdd o’r bwrdd fel enillydd. Yn lle hynny, fe welwch ddigon o bobl yn plymio o uchelfannau gras oherwydd eu bod yn aros i mewn am gyfnod rhy hir.

Awgrymiadau a thriciau baccarat gorau i’ch helpu chi i ennill

Wrth geisio curo cystadleuwyr, mae’n hanfodol gwahaniaethu cyngor cadarn â gwybodaeth gamarweiniol. Heb ddirnadaeth o’r fath, byddwch chi’n treulio tunnell o ymdrech yn astudio.

Fodd bynnag, yn y diwedd, dim ond hyd yn oed yn anoddach i chi wneud y gêm. Isod, rydym wedi ysgrifennu rhywfaint o wybodaeth am y ddwy dechneg fwyaf effeithiol y gall pobl eu dysgu.

Er bod yna ddigon o strategaethau ychwanegol, gyda’r rhain, gallwch chi awgrymu’r ods o’ch plaid yn ddibynadwy.

Cyn belled â’ch bod yn eu rhoi ar waith yn briodol, dylai eich helpu i wella’ch siawns o gerdded adref gyda gwên ar eich wyneb. Pe bai’n rhaid i chi ofyn i ni, byddem yn dweud bod hynny’n ymdrech werth chweil.

Didoli ymylon:
Mewn rhai achosion, mae dechreuwyr o’r farn bod y dull hwn yn fwy hygyrch na llawer o’r technegau poblogaidd eraill yn ymarferol. Gan nad yw’n ofynnol i chi ddefnyddio unrhyw fathemateg, nid yw bron mor ddadansoddol â rhywbeth fel cyfrif cardiau. Fodd bynnag, mae angen cof gweithio cyflym arno. Fel arall, ni fyddwch yn gallu olrhain y tueddiadau ymhlith y cardiau yn gywir.

 • Gyda’r dechneg hon, sylwch pa gorneli sy’n plygu: Yn nodweddiadol, byddwch chi eisiau eistedd o amgylch y bwrdd am ychydig cyn i chi daflu unrhyw sglodion arno. Tra roeddem yn gwylio, astudiwch ymyl cardiau penodol yn agos. Os ydych chi’n talu digon o sylw, byddwch chi’n sylwi bod cardiau penodol yn cael eu plygu mewn modd y gellir ei adnabod
 • Cofiwch beidio â phlygu’r cardiau: Ar ôl astudio yn ddigon hir, byddwch chi’n gwneud galwadau cywir yn seiliedig ar eu hymddangosiad. Wrth gwrs, ni fu’r cardiau eich hun erioed, gan fod hyn yn erbyn rheolau’r casino. Os cewch eich dal yn gwario’r cardiau, cewch eich taflu allan o’r sefydliad yn fwy na thebyg. Yn dal i fod, peidiwch â gadael i reolwr llawr blin eich dychryn pan nad ydych wedi gwneud unrhyw beth o’i le. Nid yw syllu i’r cardiau yn drosedd, hyd yn oed os yw’n gwella’ch siawns o ennill.

Cyfrif cardiau:
Wrth gwrs, mae’r dechneg fwyaf adnabyddus y gallwch ei chymhwyso i gemau cardiau wedi’i gwneud yn boblogaidd gan nifer o ffilmiau a chyfryngau poblogaidd eraill. O ganlyniad, mae bron pawb ledled y byd wedi clywed am gyfrif cardiau. Serch hynny, fe allai hefyd fod yn stwff chwedl. Gan ei fod yn gofyn am ychydig bach o dalent gyda mathemateg, nid yw pawb yn ei chael hi mor hawdd ag yr hoffent yn y dechrau. Ta waeth, cyhyd ag y gallwch chi ymrwymo, nid yw ei ddysgu’n ddigon da i wneud cais mor anodd ag y byddai’r mwyafrif yn eich barn chi. Felly, rydym wedi crynhoi’r egwyddorion craidd isod.

Egwyddorion cyfrif cardiau craidd

 • Mae sawl dull gwahanol yn bodoli: Os ydych chi wedi bod yn y gêm yn ddigon hir, yna roedd gennych bobl o bob cwr o’r byd yn dweud wrthych chi sut i gyfrif cardiau. Mae’n ymddangos bod mwy nag ychydig o dechnegau y gellir eu defnyddio’n effeithiol. Yn dal i fod, byddai’n well petaech chi’n defnyddio techneg gymharol syml ar gyfer eich ychydig weithiau cyntaf wrth y bwrdd. Trwy hynny, byddwch yn llawer llai tebygol o wneud gwall gwallus sy’n achosi ichi fforffedu’ch enillion.
 • .

 • Y mwyaf poblogaidd yw’r dull “-1,0, + 1”: Yn y canllaw cam wrth gam canlynol, byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio’r dull mwyaf cyffredin. Fe’i gwnaed yn boblogaidd gyntaf gan grŵp o fyfyrwyr MIT a lwyddodd i ennill mawr yn Las Vegas dros y penwythnos tra yn y coleg. Efallai, efallai eich bod wedi gweld ffilm am y grŵp hwn. Credwch neu beidio, popeth a oedd yn seiliedig ar stori gyfreithlon. Llwyddodd y plant hynny i guro’r tŷ ar y noson dyngedfennol honno. Trwy ddilyn yn ôl eu traed, byddwch hefyd yn cael cyfle i rannu yn y gogoniant. Ar ben hynny, beth arall fyddwch chi’n treulio’ch amser yn ei wneud? Gyda hyn, byddwch o leiaf yn dysgu sgil sy’n cynhyrchu incwm
 1. Ar gyfer y cardiau sydd â gwerthoedd wyneb llai na 9: Bydd yr holl gardiau hyn yn derbyn gwerth o -1. Felly, pan welwch nhw yn cael eu trin, byddwch chi’n tynnu un o’r cyfanswm yn eich pen. Wrth i bob llaw fynd yn ei blaen, byddwch chi’n parhau i wneud yr un peth trwy’r nos.
 2. Trwy’r cardiau sydd â’r gwerthoedd rhwng 9 a 10: Pan welwch chi un o’r rhain yn cael ei chwarae, byddwch chi’n anadlu ochenaid ddwfn o ryddhad. Gan eu bod yn cael eu neilltuo i werth sero, ni fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw ychwanegiad meddyliol i gynnal cyfanswm cywir.
 3. Ar gyfer y cardiau brenhinol ac aces: Dylai unrhyw beth sy’n werth mwy na 10 yn ôl ei werth wyneb dderbyn gwerth o +1. Fel yn achos, ar ôl i chi weld y deliwr yn gosod un i lawr, ychwanegwch 1 at eich cyfanswm meddyliol rhedeg. Mae’n bwysig eich bod bob amser yn cynnal cyfrif meddyliol cywir. Fel arall, byddwch chi’n colli’r fantais y gallech fod wedi’i hennill mewn amgylchiadau eraill
 4. Rhowch sylw manwl i bob cerdyn wrth iddo gael ei drin: Yn dibynnu ar ble rydych chi’n chwarae, gallai cyflymder y deliwr wrth iddo osod y cardiau amrywio’n aruthrol. Os ydych chi’n dda am fathemateg, byddwch chi’n gallu cynnal cyfrif cywir yn llawer haws na rhywun sydd â phrosesau meddyliol arafach. Wrth gwrs, cyhyd â’ch bod chi’n gallu dod o hyd i le sy’n chwarae’r cardiau’n araf, ni ddylech chi gael problem y naill ffordd na’r llall.
 5. Wrth i’r gêm fynd yn ei blaen, cadwch sgôr rhedeg yn eich pen: Parhewch i ychwanegu’r rhifau at ei gilydd yn eich pen. Am y tro, dim ond gêm aros yw hi sy’n gofyn ichi aros yn egnïol yn feddyliol. Hyd nes y daw’r amser iawn, parhewch i gyfyngu ar y risg rydych chi’n ei chymryd gyda phob llaw. Fel arall, ni fydd gennych ddigon o sglodion ar ôl ar y bwrdd i drosoli’r cyfle perffaith wrth iddo basio.
 6. Unwaith y bydd y cyfanswm cyffredinol yn cael ei bolareiddio’n drwm, mae’n bryd cyn-gynhesu: Yn ystod y gêm, byddwch chi’n chwilio am niferoedd polariaidd iawn. Hynny yw, unwaith y bydd y cyfanswm yn cyrraedd gwerth uchel, byddwch chi am ddechrau gosod betiau trwm. Nid oes ots p’un a yw’n gadarnhaol neu’n negyddol. Gwerth absoliwt y rhif a ddylai fod yn arwain eich penderfyniadau. Er enghraifft, mae’n debyg bod y cyfanswm rhedeg yn cyrraedd -12. Pe bai hynny’n digwydd, yna byddech chi eisiau bod yn gosod tunnell o arian i lawr. Oherwydd, cyn bo hir, rhaid i’r cyfanswm hwnnw gydraddoli. Felly, mae gennych warant ystadegol y dylai’r dramâu sydd ar ddod fod yn ffafriol.