100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau
100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau
125% Hyd at $/€100 + 25 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Paradwys ar gyfer rholeri uchel
 • 3 bonws a hyd at 11% o arian yn ôl
 • Slotiau 2000+, delwyr byw, gemau jacpot
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol

Bonysau casino ar-lein gorau

Kingdom Casino

Pe byddech chi wedi mynd i gasino gwell, yna byddent wedi eich gwobrwyo’n eithaf golygus â’u cymhellion. O’n persbectif ni, mae’r taliadau bonws casino yn cynnig llawer i ni am faint maen nhw’n gwerthfawrogi cwsmeriaid. Pan fydd y casino yn cynnig taliadau bonws mawr heb gymwysterau helaeth, mae’n golygu eu bod yn poeni am y bobl sy’n defnyddio eu gwefan. Wrth gwrs, y dyddiau hyn, mae’n anoddach i bobl benderfynu pa mor wych yw bargen bonws mewn casino penodol. O ystyried eu hamrywiaeth doreithiog, does ryfedd fod pobl yn aml yn anwybyddu’r bargeinion gorau ohonyn nhw i gyd.

Gydag un o’r rhain, fe gewch fwy am eich arian:
Fel arfer, trwy gasglu un o’r taliadau bonws hyn, bydd yr arian rydych chi’n ei adneuo i’ch cyfrif yn mynd ymhellach. Er enghraifft, mewn rhai achosion, bydd y casino yn eich gwobrwyo trwy ganiatáu ichi gael ychydig o gemau am ddim cyn belled â’ch bod yn prynu swm penodol o docynnau. Felly, fe gewch chi fwy nag y byddech chi wedi’i gael fel arall.

Yn dibynnu ar ble rydych chi’n mynd, bydd y gwobrau’n amrywio o ran eu natur:
Ni fydd pob bonws yn gweithredu yn yr un modd. Ar rai achlysuron, bydd eich gwobrau o natur hollol wahanol. Os digwydd ichi ddod o hyd i rywbeth na fyddai’n ddefnyddiol iawn, yna ni fyddai’n gwneud synnwyr ichi ddilyn yr opsiynau hynny.

Trwy ganiatáu i’ch hun ymweld â nifer o leoedd, gallwch chi wneud y mwyaf o’r gwobrau rydych chi’n eu casglu:
Gyda chymaint o casinos ar-lein ar gael, mae’n ymddangos fel pe bai nifer cyfartal o ddyfarniadau ar gael hefyd. Er bod llawer o bobl yn dewis eu casinos ar sail eu dewis gêm, mae mwy o bobl yn dechrau eu dewis am resymau eraill. Un o’r rhesymau mwyaf poblogaidd sy’n tyfu ymhlith y newydd-ddyfodiaid fyddai’r dewis o fonysau a gynigir gan y casino.

Beth yw bonws casino ar-lein?

Gadewch i ni fynd ychydig yn ddyfnach i fanylion gyda sut mae’r pethau hyn yn gweithredu. Y ffordd honno, ar ôl i chi ddod o hyd i casino, ni fydd yn cymryd llawer o amser ichi ddarganfod sut y gallwch chi ddefnyddio’r rhain tra’ch bod chi yno. Trwy ddysgu’r wybodaeth hon ar gyfer eich ymweliad, byddwch chi’n treulio mwy o’ch amser yn canolbwyntio ar yr hyn a ddaeth â chi yno yn y lle cyntaf.

Mae’r rhain yn gweithredu fel ffordd i gymell defnyddwyr newydd i gofrestru ar gyfer y wefan:
A siarad yn gyffredinol, mae’r mwyafrif o fonysau yn cynnig cymhelliant i ddefnyddwyr newydd gofrestru eu cyfrif. Tybiwch nad oeddech chi wedi gweld gwefan casino penodol o’r blaen. Wrth i chi ymweld â’u gwefan, mae rhywbeth yn dal eich llygad ar gornel eu tudalen. Rydych chi’n clicio ar yr eicon, ac rydych chi’n cael eich hun ar eu tudalen taliadau bonws. Mae’n ymddangos eu bod yn cynnig $ 100 i docynnau i ddefnyddwyr newydd gofrestru cyfrif. Pe bai hynny’n digwydd, yna byddech chi’n gorfod gamblo gyda’r hyn sy’n cyfateb i $ 100 heb orfod buddsoddi unrhyw beth o gwbl.

Yn aml, byddant yn eich gwobrwyo ag arian fel y gallwch gamblo heb roi dim o’ch arian parod ar y llinell:
Gan amlaf, byddwch yn derbyn y dyfarniad fel trwyth arian parod uniongyrchol i’r waled ar eich cyfrif. Erbyn i chi orffen popeth i fod yn gymwys, dylai’r arian fod wedi’i anfon i’ch waled bron yn syth. Cyn belled â bod eich claf yn ddigon i’r blaendal wirio, yna cyn bo hir, byddwch chi’n gamblo i gynnwys eich calon.

Weithiau, byddant yn cynnig lluosydd i chi ar unrhyw un o’ch enillion am ffrâm amser benodol:
Wrth gwrs, ni fydd pob bonws yn rhoi budd arian parod uniongyrchol i chi i’r waled ar eich cyfrif. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o ffyrdd eraill y mae casinos yn gwobrwyo cwsmeriaid. Weithiau, byddwch chi’n derbyn tocyn bonws sy’n eich galluogi i luosi unrhyw enillion y byddech chi wedi’u gwneud fel arall. Trwy ddefnyddio un o’r rhain, bob tro y byddwch chi’n taro’r jacpot yn y casinos jacpot gorau , bydd yn rhoi mwy fyth o arian i chi fel canlyniad.

Yn fwyaf cyffredin, maen nhw’n cynnig buddion i ddefnyddwyr newydd am gofrestru cyfrif:
Ar y cyfan, mae cofrestru ar gyfer cyfrif ymhlith y cymwysterau mwyaf cyffredin ar gyfer y taliadau bonws hyn. Felly, ar gyfer defnyddwyr presennol, maent yn aml yn cael eu gadael allan i sychu. Heb lawer o fonysau, mae’n tueddu i yrru defnyddwyr presennol i ffwrdd fel y gallant ddod o hyd i rai newydd o rywle arall.

Mewn rhai achosion, byddant yn gwobrwyo chwaraewyr presennol am barhau i ymweld â’r wefan:
Yn dal i fod, ar y pwynt hwn, mae rhai casinos wedi dechrau sylweddoli pa mor bwysig yw eu defnyddwyr presennol i’w model busnes. Trwy greu cymhellion newydd i wobrwyo cwsmeriaid sydd â chyfrifon eisoes, nid yw’n anhysbys ichi ddod o hyd i rywbeth tebyg ar wefan.

Canllaw bonws casino ar-lein i ddechreuwyr

Felly, dylai fod gennych afael gweddus ar y pethau sylfaenol nawr ein bod wedi egluro hynny i gyd. Nesaf, mae’n debyg y byddai’n well pe byddech chi’n astudio sut i drosoli’r rhain er eich budd chi. Dros yr ychydig baragraffau canlynol, byddwn yn ymdrin â rhywfaint o wybodaeth hanfodol. Gyda hyn, byddwch chi’n barod i wneud y gorau o’r holl fanteision rydych chi’n dod ar eu traws wrth chwilio am gasinos. Cyn gynted ag y byddwch yn eu gweld, byddwch chi’n gwybod yn union sut i symud ymlaen. Os dyna sut mae pethau’n mynd, yna byddai hynny’n golygu ein bod ni wedi gwneud gwaith gwych.

Yn gyntaf, bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i fargen dda:
Mae dod o hyd i lawer iawn ymhlith y problemau amlycaf sydd gan bobl pan fyddant yn ymuno â’r diwydiant casino am y tro cyntaf. Gan eu bod yn newydd, mae’n annhebygol iddynt fod yn gyfarwydd â sut mae’r rhaglenni hyn yn gweithredu. O ganlyniad, mae’n haws o lawer iddynt wneud camgymeriadau wrth iddynt fynd trwy’r cymwysterau. Ar rai achlysuron, mae pobl yn canfod nad ydyn nhw’n gymwys er eu bod nhw’n meddwl y bydden nhw’n gwneud hynny. Am y rheswm hwnnw, mae’n hanfodol eich bod chi’n darllen y cyfarwyddiadau’n drylwyr cyn bwrw ymlaen â bonws. Fel arall, byddwch chi’n buddsoddi symiau enfawr o amser heb fod â llawer i’w ddangos amdano yn y diwedd.

Ar y mwyafrif o wefannau, gallwch ddod o hyd i dudalen wedi’i neilltuo i’w cynigion bonws:
Ar ôl dod o hyd i ychydig o wefannau posib, byddwch chi am gloddio trwy eu harchifau i weld beth maen nhw’n ei gynnig i gwsmeriaid newydd. Fel arfer, fe welwch dudalen wedi’i neilltuo ar gyfer popeth maen nhw’n ei gynnig i newydd-ddyfodiaid. Trwy ddefnyddio’r dudalen honno, fe welwch bopeth sydd ei angen i roi dyfarniad effeithiol heb orfod chwilio trwy ardal eang. Felly, ni ddylai gymryd yn hir i chi ddarganfod yr holl fonysau maen nhw’n eu cynnig i bobl newydd. Rydym yn awgrymu defnyddio’r dull hwn ar gyfer sawl gwefan. Wrth i chi werthuso pob un ohonynt, casglwch ychydig o nodiadau fel y gallwch eu cymharu ar ôl i bopeth gael ei wneud. Fel arall, mae’n hawdd anghofio pa un o’r casinos a gafodd y cynnig gorau os ydych chi’n gwerthuso lluosog ohonynt.

Trwy gofrestru mewn sawl safle, byddwch yn casglu nifer o wobrau:
Wrth gwrs, efallai y gwelwch fod gan fwy nag un o’r casinos fonysau gwerth chweil. Os byddwch chi’n cael eich hun yn yr esgidiau hynny, yna does dim byd o’i le ar gofrestru ym mhob un ohonyn nhw. Mewn gwirionedd, o’n safbwynt ni, byddai’n ymddangos mai dyna’r dewis gorau y gallech ei wneud o dan yr amgylchiadau hynny. Cyn belled â’ch bod wedi cofrestru ym mhob un ohonynt, byddai’n rhaid i chi gasglu’r taliadau bonws o bob un. Felly, ar y cyfan, byddwch chi’n casglu swm hyd yn oed yn fwy o fonysau.

Sut i gael bonws casino ar-lein?

Ni ddylai casglu’r bonws fod mor anodd nawr ein bod wedi egluro sut i wneud hynny. Heblaw am y mater hwnnw, beth arall allai beri problem i bobl sydd â diddordeb yn y rhaglenni hyn? Y rhan fwyaf o’r amser, mae’r cyfan yn dibynnu ar ba mor dda rydych chi’n darllen y cyfarwyddiadau. Trwy eu darllen yn drylwyr, byddwch yn atal unrhyw wallau gwallus a fyddai fel arall yn digwydd. Oni bai eich bod yn mwynhau tynnu eu camau yn ôl, byddem yn dweud bod yr arfer hwn yn fwy na gwerth chweil. Tra na fydd pobl eraill yn ceisio eich rhybuddio, byddai’n well gennym pe baech yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

I ddechrau, lleolwch y bonws yr hoffech ei gasglu:
Yn dilyn y gweithdrefnau hyn, lleolwch casino gyda bonysau addas ar gael i’w casglu. Ar ôl i chi nodi targed addas, dylech gofrestru cyfrif gyda’r casino dan sylw. Trwy hynny, bydd gennych y gofynion sylfaenol allan o’r ffordd cyn i chi geisio bwrw ymlaen ymhellach.

Yna, darllenwch y gofynion i benderfynu beth sy’n ofynnol:
Ar ôl i chi gwblhau eich cyfrif yn derfynol, ewch i’r dudalen ar wefan y casino lle mae’r holl fonysau wedi’u rhestru. Ar y dudalen hon, edrychwch trwy bob un o’r opsiynau nes i chi ddod o hyd i’r un rydych chi ar ei ôl. Ar ôl ynysu’r un penodol rydych chi’n ei ddilyn, darganfyddwch ble mae’r cyfarwyddiadau i fod yn gymwys ar gyfer y bonws wedi’u hysgrifennu. Yna, darllenwch trwy’r set gyfan o gyfarwyddiadau air wrth air.

Ar ôl i chi ddarganfod y wybodaeth honno, dilynwch ynghyd â’r cyfarwyddiadau i’w cyflawni:
Ar ôl darllen trwy’r rhestr gyfan, gallwch fynd yn ôl i’r dechrau i’w gyflawni eich hun. Trwy adolygu’r cyfarwyddiadau cyn i chi wneud cais, byddwch chi’n gwybod sut i symud ymlaen heb deimlo’n llethol. Trwy hynny, byddwch chi sut i ailadrodd llawer llai o gamau nag y byddai gennych pe byddech wedi ceisio ei wneud heb ddarllen y cyfarwyddiadau ymlaen llaw.

Ar ôl i bopeth gael ei wneud, dylech dderbyn eich bonws:
Pan fyddwch chi’n gorffen dilyn y cyfarwyddiadau, byddwch chi’n cyrraedd y cam olaf yn llawn boddhad. Hyd nes y bydd y cronfeydd yn adneuo i’r waled, byddai’n well pe baech yn dal unrhyw frwdfrydedd goresgynnol yn ôl. Pan fyddwch chi’n gwneud cais am fonws, nid yw drosodd nes bod y cronfeydd ar gael i’w defnyddio. Yn ffodus, trwy wrando ar ein cyngor, rydych chi am gael eich siomi gyda bonysau twyllodrus. Yn lle, byddwch chi’n cael mwynhau’r holl fuddion y dylech chi eu disgwyl. Os ydych chi’n darllen trwy’r holl gyfarwyddiadau hyn, yna efallai eich bod chi wedi profi rhywbeth na ellir ei adnabod.

Y rhan fwyaf o’r amser, bydd yn mynd i’ch waled ar wefan y casino:
Fel y dywedwyd eisoes, ar ôl cyflwyno’r bonws i’w ddilysu, rhaid i chi aros i’r cronfeydd gael eu rhyddhau. Unwaith y byddant, dylent gyrraedd eich waled ar y wefan o fewn ychydig eiliadau. Os bydd yn cymryd llawer mwy o amser na hynny, byddwch chi am ystyried estyn allan i’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid o wefan y casino. Fel arall, efallai bod rhywbeth wedi mynd o’i le gyda’r trafodiad a fydd yn eich atal rhag derbyn yr arian o gwbl. Cyn belled â’ch bod chi’n cysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn gyflym, dylent allu eich helpu i ddatrys unrhyw faterion sy’n codi.

Mewn rhai achosion, gellir ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost:
Os bydd yn cymryd mwy nag ychydig eiliadau i chi dderbyn yr arian, efallai yr hoffech chi wirio’ch cyfeiriad e-bost i weld a ydyn nhw wedi cyrraedd yno yn lle. Ar rai achlysuron, cyfeirir taliadau bonws at y defnyddiwr trwy eu hanfon i gyfeiriad e-bost yn lle eu hadneuo’n uniongyrchol i’r waled.

Bonysau casino ar-lein gorau

Gan fod cymaint o fonysau ar gael, gall ceisio peilota trwy’r ganolfan fod yn her anorchfygol i’r mwyafrif. Felly, rydyn ni wedi llunio’r tîm yn eithaf da i helpu i ddarparu cynnwys o safon i bawb nad oes ganddyn nhw’r amser i ymgymryd â thasg o’r fath eu hunain. I bawb a fyddai wrth eu bodd yn ein hesgidiau, rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith. Isod, fe welwch ychydig o’r ffactorau rydyn ni’n eu defnyddio wrth farnu pob un o’r casinos rydyn ni’n ymweld â nhw. Trwy ddilyn y canllawiau hyn, rydyn ni’n cynhyrchu gwaith o’r ansawdd uchaf posib trwy ein hymdrechion.

Wrth roi dyfarniad ar gyfer pob un o’r taliadau bonws, rydym yn defnyddio’r ffactorau canlynol i werthuso eu hansawdd:
Tybiwch eich bod newydd ymweld â chasino. Tra roeddech chi yno, ni allech helpu ond sylwi faint o wobrau oedd ganddynt i’w cynnig. Ar gyfer eu holl gwsmeriaid newydd, roedd yn ymddangos bod un ym mhob categori. Serch hynny, er gwaethaf pa mor ddiddorol yr oeddent yn ymddangos, roedd yn ymddangos yn annhebygol iddynt fod yn fargeinion gwych. Eto i gyd, ni allech helpu ond gadael y casino gyda meddyliau am y gwobrau hynny yn eich meddwl. Pe baech wedi mynd yn ôl ac edrych arnynt yn agosach, gallai faint y byddent wedi’i roi eich synnu.

Pa fath o fonws mae’r casino yn ei gynnig?:
Yn gyntaf oll, rydym am ddarganfod pob categori o fonws sydd ar gael yn y sefydliad yr ydym yn ei werthuso. Yn y modd hwn, gallwn gategoreiddio ein holl adolygiadau yn well, felly does dim rhaid i chi chwilio drwyddynt yn ddiddiwedd. Gyda sefydliadau eraill, Maen nhw’n eich gadael chi gyda’r gwaith budr o sifftio trwy eu prosiectau gorffenedig.

Pa mor sizable yw’r bonws?:
Nesaf, credwn mai maint y taliadau bonws a gynigiwyd fyddai’r ffactor mwyaf arwyddocaol yn eu gwerthusiad terfynol. Wrth gwrs, po fwyaf yw’r taliadau bonws, y mwyaf trawiadol yr ydym yn eu cael i fod. Am y rheswm hwnnw, fe welwch fod y taliadau bonws sy’n derbyn ein sgôr uchaf yn tueddu i fod â’r cynigion mwyaf hefyd.

Beth yw’r gofynion i fod yn gymwys ar gyfer y bonws?:
Fodd bynnag, er bod y bonws yn digwydd bod yn fawr, ni fyddai’n gymhwyster ar unwaith am sgôr impeccable. Ar y llaw arall, ar ôl i ni ddod o hyd i rywbeth â gwobr sylweddol, mae’n bwysig gwirio cymhlethdod ei gyfarwyddiadau. Cyn belled â’i bod yn broses gymharol syml, ni fydd yn derbyn unrhyw ddiffygion o hyn. Serch hynny, os yw’r cyfarwyddiadau’n tueddu i fod braidd yn aflem, byddai’n rhaid i ni ostwng eu safleoedd o ganlyniad.

Faint o fonysau sydd wedi’u cyfeirio at newydd-ddyfodiaid?:
Gan fod y mwyafrif o gasinos yn cynnig cymaint o fonysau i’w defnyddwyr newydd, mae’r rhan fwyaf o’r sgorau rydyn ni’n eu rhoi yn uchel yn y categori hwn. Er, nid yw hynny’n golygu nad yw rhai casinos yn derbyn sgoriau is yn y categori hwn hefyd.

Oes ganddyn nhw unrhyw beth ar gyfer eu sylfaen gefnogwyr bresennol?:
Yn anad dim, os gwelwn eu bod yn cynnig taliadau bonws gwych i bobl sy’n ymweld yn aml, yna bydd y sgôr gyffredinol yn debygol o fod yn uchel. Gan ei bod yn ymddangos bod llawer o gasinos yn esgeuluso’r bobl hyn, mae’r casinos sy’n rhoi cymaint o sylw iddynt yn cael eu cydnabod ar unwaith.

Pa mor hir mae’n ei gymryd i chi dderbyn y bonws?:
Ar ôl i chi gyflwyno popeth am y bonws, pa mor hir y byddai’n ei gymryd i’r cronfeydd gyrraedd eich cyfrif? Os yw’n digwydd cymryd cyfnod estynedig o amser, yna byddem yn eu graddio’n is na gwasanaeth arall gydag ymateb cyflymach. Felly, o’r casinos sydd â’r sgôr uchaf, fe welwch fod dyddodion wedi bod yn taro waledi yn eithaf cyflym.

Casino ar-lein dim taliadau bonws blaendal

Gadewch i ni dybio y byddech chi wrth eich bodd yn cofrestru ar gyfer un o’r taliadau bonws hyn. Fodd bynnag, byddai’n well gennych beidio â rhoi gwybodaeth am eich cerdyn credyd iddynt. Pwy allai eich beio am deimlo felly? Nid yw pryder o’r fath yn ddiangen mewn oes o hacwyr cyfrifiaduron a dwyn hunaniaeth. Felly, mae gennym ychydig o wybodaeth am fonysau ar gyfer y rhai y byddai’n well ganddynt beidio â rhoi eu gwybodaeth cerdyn credyd.

Y rhan fwyaf o’r amser, fe’ch gorfodir i gofrestru cyfrif trwy ddefnyddio cerdyn credyd:
Oni bai eich bod yn gweld bod y wefan wedi’i chofrestru gyda’r comisiwn hapchwarae, yna ni ddylech roi unrhyw wybodaeth iddynt o gwbl. Gan fod y mwyafrif o gasinos yn gofyn am wybodaeth cerdyn credyd, dim ond rhai twyllodrus fydd yn caniatáu ichi gael taliadau bonws heb flaendal y rhan fwyaf o’r amser. Wrth gwrs, nid yw hynny’n golygu na fyddwch byth yn dod o hyd i gynnig cyfreithlon heb roi gwybodaeth iddynt. Fodd bynnag, os ydych chi’n poeni am ladrad hunaniaeth, yna byddai hyn yn sicr yn rhywbeth i edrych amdano.

Mewn rhai casinos, fe welwch fonysau ar gael heb orfod rhoi unrhyw wybodaeth iddynt o gwbl:
Ar y llaw arall, nid yw fel nad oes casinos yn bodoli gyda chynnig o’r fath. Cyn belled â bod ganddynt gofrestriad dilys gyda’r comisiwn hapchwarae, yna gallwch chi dybio bod unrhyw gynigion a wneir ganddynt yr un mor gyfreithlon. Felly, trwy wirio ei gofrestriad, gallwch hefyd wirio pa mor ddibynadwy yw sefydliad.

Eto, i dynnu unrhyw rai o’ch enillion yn ôl, bydd yn rhaid i chi gofrestru cyfrif yn y diwedd yn gyffredinol:
Un o’r ffyrdd y maent yn tueddu i’ch rhaffu i mewn yw trwy gyfyngu ar eich gallu i dynnu unrhyw enillion yn ôl. Tybiwch eich bod wedi gallu derbyn y bonws heb roi unrhyw wybodaeth cerdyn credyd iddynt. Yna, rydych chi’n defnyddio’r bonws fel y byddech chi fel arfer. Ar ôl chwarae ychydig o rowndiau, rydych chi’n digwydd codi swm gweddus o jacpot. Yn naturiol, fe hoffech chi dynnu rhai ohonyn nhw yn ôl i fwynhau ffrwyth ymdrech o’r fath. Serch hynny, ar ôl i chi geisio tynnu’r arian yn ôl, fe welwch fod y cyfrif wedi’i gloi nes ei fod wedi’i gofrestru’n llawn. Wrth gwblhau cofrestriad, rydych chi’n cyrraedd tudalen sy’n eich llenwi â sbeit. Mae’n ymddangos y byddant yn y pen draw gyda’ch gwybodaeth gyswllt credyd wedi’r cyfan. Gan na fydd rhai casinos yn caniatáu ichi dynnu arian yn ôl oni bai eich bod yn rhoi’r wybodaeth iddynt, fe’ch gorfodir i’w roi iddynt yn y diwedd.

Awgrymiadau a thriciau taliadau bonws casino ar-lein

Mae gwneud y gorau o’ch profiad casino bob amser yn brif flaenoriaeth. Trwy ddysgu’r awgrymiadau a’r triciau canlynol, bydd eich ymweliad nesaf â’r casino hyd yn oed yn well na’r un olaf. Pe byddech wedi eu defnyddio yn eich ymweliadau blaenorol, yna pwy a ŵyr pa mor fawr fyddai’r jacpotiau wedi bod yn yr amseroedd hynny.

Monitro eich hoff wefannau casino i wirio am y diweddariadau diweddaraf cyn i chi chwarae:
Fel arfer, bydd casinos yn diweddaru’r taliadau bonws maen nhw’n eu cynnig yn rheolaidd. Trwy edrych ar bopeth sydd ganddyn nhw ar y dudalen, byddwch chi’n aros yn y gwybod heb orfod brwydro cymaint â hynny.

Os yn bosibl, ceisiwch gofrestru cyfrifon lluosog ar yr un wefan i gasglu’r bonws fwy nag unwaith:
Faint o wefannau ydych chi wedi cofrestru cyfrifon â nhw? Trwy gofrestru mewn mwy nag un casino, fe allech chi fod yn gymwys i gael gwobrau ym mhob un ohonynt. Trwy hynny, byddwch chi’n cael mwy o wobrau yn gyffredinol gan fod gennych chi sawl cyfrif. Ar rai achlysuron, gallai fod yn bosibl ichi gofrestru mwy nag un cyfrif ar yr un wefan er mwyn manteisio ar fuddion y ddau ohonynt. Yn y modd hwn, gallwch gribinio yn y toes trwy wneud y mwyaf o’r arian bonws a gawsoch gan bob sefydliad.