100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau
100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau

Canllaw a strategaethau Sic Bo gorau

Kingdom Casino

Os nad ydych wedi clywed am y gêm benodol hon, yna gallwch ymuno â nifer fawr o bobl sydd ond yn dechrau cymryd sylw. Cyn belled â’ch bod yn ymwybodol o’r diffyg gwybodaeth, mae’n rhywbeth y gallwch chi ei newid yn hawdd. Erbyn diwedd y canllaw hwn, byddwch yn cael gwybodaeth lawn am natur y gweithgaredd hwn. Y ffordd honno, pan fyddwch chi’n ei weld nesaf, byddwch chi’n barod i gymryd rhan yn y weithred.

Gêm siawns anghyfartal:
Yn ganolog, mae hon yn gêm siawns nad yw’n poeni am gydraddoldeb. Gan nad yw’r ods yn gyfartal, mae’n bosibl defnyddio’r anwadalrwydd er mantais i chi. Am y rheswm hwnnw, mae llawer o chwaraewyr wedi cael eu swyno gan y rhagolygon y mae’n ymddangos eu bod yn eu cynnig.

Chwarae gyda strategaethau a all eich helpu i ennill yn amlach:
Trwy ddefnyddio dull strategol, byddwch yn gwella’r tebygolrwydd o gerdded i ffwrdd gydag elw. Ar y cyfan, nid yw’r mwyafrif o bobl yn dod i’r casino i golli eu crysau. Mewn gwirionedd, profiad blaenorol, mae’n ymddangos fel yr hoffai’r rhan fwyaf o bobl ysgubo’r llawr gyda’r tŷ. Ar rai achlysuron, gyda gêm fel hon, mae hynny’n bosibilrwydd go iawn.

O’r dechrau, rydyn ni wedi bod yn barod i gynorthwyo:
Wrth adolygu pethau ar-lein, mae’n bwysig gwirio’ch ffynonellau. Gan fod cymaint o adroddiadau gwrthgyferbyniol, mae’n anodd nofio trwyddynt heb amheuaeth sy’n plagio’ch meddwl. Wrth gwrs, gyda ni, mae gennych enw da a gymerodd flynyddoedd i ni ei adeiladu. Felly, byddwn bob amser yn darparu’r wybodaeth fwyaf dibynadwy posibl i chi. Trwy hynny, mae gennych chi rywle i ymddiried ynddo pan fydd angen i chi ddysgu am gamblo.

Heddiw, mae mwy o bobl nag erioed yn chwarae’r gêm hon:
Cyn belled ag y mae’r gêm hon yn y cwestiwn, mae’n fwy poblogaidd heddiw nag erioed o’r blaen. A siarad yn gyffredinol, mae’r mwyafrif yn cytuno ei fod yn ganlyniad i gynyddu hygyrchedd. Diolch i gyffredinrwydd gwawrio mynediad i’r Rhyngrwyd, mae yna dunnell o ffyrdd newydd i bobl chwarae. Gyda chymaint o ffyrdd i ymuno yn yr hwyl, does ryfedd pam fod nifer mor fawr o newydd-ddyfodiaid yn gorlifo’r gatiau.

Beth yw Sic Bo?

Ar y pwynt hwn, mae’n rhaid i ni ddyfalu yr hoffech chi wybod beth yw pwrpas y gêm hon. Wrth gwrs, mae’n un peth cydnabod ei enw o’r noson honno mewn casino flynyddoedd yn ôl. Fodd bynnag, mae’n beth hollol wahanol deall sut mae’r gêm yn cael ei chwarae. Oherwydd, unwaith y byddwch chi’n deall hynny, byddwch chi’n barod i eistedd i lawr wrth y bwrdd cyn gynted ag y bydd y cyfle yn cyflwyno’i hun.

Yn wreiddiol o lestri hynafol:
Er bod anghydfod ynghylch ei union darddiad, ymddengys bod y consensws yn dangos mai China oedd y man y cafodd ei darganfod gyntaf. Yn y tiroedd hynafol hynny, dechreuodd pobl chwarae gêm siawns a oedd yn cynnwys tri dis. Dros amser, esblygodd y gêm honno i’r fersiwn fodern, yr ydym yn parhau i’w chwarae hyd heddiw.

Wedi chwarae gyda thri dis:
Gyda thri dis ar y cae, mae hyd yn oed mwy o bosibiliadau nag y byddai gyda gemau mwy cyfarwydd fel craps. Yn yr achos hwnnw, mae’n rhaid i chi roi eich betiau ar ganlyniad dau ddis yn unig. Ar yr achlysur hwn, byddwch chi’n ychwanegu un arall at y gymysgedd. Felly, mae nifer y posibiliadau yn cynyddu’n esbonyddol, diolch i’r ychwanegiad annisgwyl.

Chwaraeodd sawl amrywiad gwahanol ledled y byd:
Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod bod sawl amrywiad gwahanol o’r gêm hon yn bodoli. A siarad yn gyffredinol, defnyddir yr un fersiwn ym mhob casinos Americanaidd neu casinos ar-lein . Eto i gyd, nid yw’n anhysbys i bobl ddod ar draws ychydig o’r amrywiant mwy egsotig wrth deithio dramor. Os gallwch chi gyfrif eich hun ymhlith y dorf honno, hoffem eich canmol. Nid yn unig ydych chi’n gyfarwydd â gêm anhygoel fel hon, ond rydych chi hefyd wedi teithio’n dda.

Mae cyfieithiad llythrennol yr enw yn golygu “Dis gwerthfawr”:
Yn amlwg, enw’r gêm hon yw Seisnigeiddio ei enw Tsieineaidd. Yn ei iaith wreiddiol, byddai’n cyfieithu i olygu’r geiriau dis gwerthfawr yn llythrennol. Byddai’n ymddangos ei fod yn enw eithaf addas pe bai’n rhaid i chi ofyn i ni.

Sut i chwarae Sic Bo?

Ydych chi erioed wedi cael cyfle i chwarae’r craps gêm tra yn y casino yn y gorffennol? Os felly, fe welwch fod y gêm hon yn hynod o debyg. Ar y cyfan, mae’n ymddangos bod pobl yn gweld ychwanegu marw ychwanegol i ychwanegu ychydig o sbeis at y blas. Gan amlaf, byddech dan bwysau i ddisgrifio pa mor wahanol yw’r gêm hon i grampiau heb gyfeirio at y marw. Isod, rydyn ni wedi disgrifio llif cyffredinol sut mae’r gêm yn chwarae. Trwy ymgyfarwyddo â’r canlynol, ni fyddwch yn cael eich hun mewn dyfroedd rhyfedd. Unwaith y byddwch chi’n barod i wneud bet, gallwch chi neidio i’r dde i mewn heb unrhyw bryder.

I roi bet, byddwch chi’n rhoi eich sglodion ar adran gyfatebol y tabl:
Yn debyg i’r craps gêm, Pan fyddwch chi’n gosod eich bet, rydych chi’n dynodi’r hyn rydych chi’n ei wagio trwy ei roi ar gyfran benodol o’r bwrdd. Yn dibynnu ar ble mae’r sglodion yn eistedd, byddwch chi’n betio ar ganlyniad penodol o’r marw. Ar ôl i’r deliwr ollwng gafael arnyn nhw, cewch eich gwobrwyo os gwnaethoch yr alwad yn gywir.

Wedi hynny, fe welwch y deliwr yn codi cist fach sy’n cynnwys y marw:
Gan dybio eich bod chi’n gwneud eich bet mewn pryd, byddwch chi mewn am roller coaster unwaith y byddwch chi’n gweld y deliwr yn cadw’r dis i ffwrdd. Ar y pwynt hwnnw, mae’n bryd i’r weithred ddechrau.

Yna, byddant yn cau’r frest wrth ei hysgwyd:
Ar ôl cynnwys y dis, bydd y deliwr yn dechrau ysgwyd y cynhwysydd yn dreisgar. Mae’r broses hon yn parhau am ychydig eiliadau nes bod digon o amser wedi mynd heibio. Ar y pwynt hwnnw, bydd yn datgelu ei gynnwys i’r tabl.

Unwaith y bydd digon o amser wedi mynd heibio, bydd y deliwr yn agor y blwch i ddatgelu’r marw:
Ar ôl ysgwyd y dis am amser digon hir, bydd pawb wrth y bwrdd yn cael cyfle i’w gweld. Cofiwch, mae’n bwysig peidio â rhuthro’r deliwr. Os gwnewch chi hynny, gallen nhw dramgwyddo ymddygiad o’r fath. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o’n profiadau, mae’r delwyr yn tueddu i fod yn eithaf cyflym gyda’u gwaith.

Peidiwch ag anghofio gosod eich bet ar yr amser priodol:
Wrth gwrs, gall eu cyflymdra hefyd weithio yn eich erbyn os ydych chi’n digwydd gosod bet yn araf. Yn yr achos hwnnw, efallai na fyddwch yn rhoi’r sglodion ar y bwrdd yn ddigon cyflym iddynt gymhwyso ar gyfer y rownd honno. Yn anffodus, os yw hyn yn digwydd i chi, yna does dim llawer y gallwch chi ei wneud heblaw aros. Ar ben hynny, pa ffordd well allai fod i ddysgu am bwysigrwydd gosod eich betiau o fewn yr amserlen na hyn?

Hefyd, sicrhewch fod unrhyw betiau a osodir o fewn isafswm ac uchafswm terfynau’r tabl:
Unwaith eto, hoffem bwysleisio pa mor bwysig yw gosod eich betiau mewn pryd. Mewn rhai ardaloedd, ni fydd y delwyr yn cymryd yn garedig at betiau anamserol. Os ydych chi’n digwydd eu rhoi ar y bwrdd ar ôl y ffrâm amser, nid yw’n anhysbys iddyn nhw ofyn i’r bwrdd adael.

Beth yw siartiau strategaeth Sic Bo?

Y rhan fwyaf o’r amser, mae’n rhaid i ddechreuwyr gerdded i mewn heb gliw. Er enghraifft, mae’n debyg nad ydych erioed wedi chwarae rownd o’r gêm hon. Sut ydych chi’n mynd i wybod beth fyddai ods pob bet pe bai hynny’n digwydd yn wir? I ni, mae’n ymddangos yn eithaf amlwg bod hon yn sefyllfa anghynaladwy. Am y rheswm hwnnw, rydym bob amser yn argymell bod dechreuwyr yn argraffu ychydig o siartiau strategaeth i fynd gyda nhw wrth iddynt deithio i’r casino.

Mae gan wahanol betiau ods gwahanol:
Yn anad dim, mae ods pob canlyniad ymhlith y cysyniadau pwysicaf i chi eu cofio. Gan fod y rhain yn pennu maint pob taliad, byddwch chi am ddefnyddio’r wybodaeth honno cyn pob rownd. Fel arall, prin y byddwch chi’n gwybod faint i’w ddisgwyl os byddwch chi’n digwydd gwneud galwad dda.

Bydd eich posibiliadau talu yn amrywio yn dibynnu ar ods y bet dan sylw:
Trwy ddysgu am y posibiliadau ar gyfer pob drama, bydd gennych wybodaeth hanfodol wrth i chi ystyried dyfodol y gêm. O’i gymharu â gemau eraill, bydd gennych fwy i’w ddadansoddi cyn i bob rownd ddechrau. Gan fod tri dis, gall ymddangos fel pe bai’n llawer mwy cymhleth na’r gemau eraill yn y casino. Serch hynny, wrth ichi ddatblygu eich arbenigedd, byddwch yn dod i werthfawrogi’r cymhlethdod ychwanegol.

Parwch eich enillion am wobrau hyd yn oed yn fwy graenus:
Gadewch i ni dybio bod ychydig o ddramâu cyntaf y gêm yn mynd o’ch plaid. Wedi hynny, dylech fod wedi cronni pentwr bach o ddarnau arian. Gyda’r rhain, rhaid i chi drosoli eu gwerth i’ch gyrru chi uwchlaw gweddill y dorf. Trwy ddefnyddio’ch enillion blaenorol, gall maint eich betiau barhau i dyfu wrth i’r gêm fynd yn ei blaen. Yn y pen draw, trwy reoli pob drama yn effeithiol, bydd maint eich stash yn dechrau tyfu’n esbonyddol.

Atal cythrwfl trwy weithredu’r defnydd o wrychoedd strategol:
Ar ryw adeg, bydd yn rhaid i chi ystyried sut y byddech chi’n ymateb pryd bynnag y bydd pethau’n dechrau troi yn eich erbyn. Pan ddaw at y casino, mae pawb yn cael eu diwrnod yn y goleuni. Ta waeth, gellir dweud yr un peth am y profiad arall hefyd. Os hoffech chi ddiogelu’ch enillion, yna bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i osod betiau strategol fel gwrych yn erbyn colledion.

canllaw Sic Bo ar gyfer dechreuwyr

Fel gyda’r mwyafrif o gemau eraill, pan fyddwch chi’n dechrau chwarae hon gyntaf, byddwch chi’n teimlo bod llawer i’w ddysgu. Wrth gwrs, mae ganddo ychydig o haenau ychwanegol o gymhlethdod o gymharu â gemau siawns eraill. Yn dal i fod, gyda buddsoddiad amser bach, byddwch chi’n meistroli’r catalog cyfan o gysyniadau. Erbyn diwedd y broses honno, bydd yn hawdd ichi daflu i lawr wrth y bwrdd.

Os hoffech chi ennill yr ods mwyaf wrth ennill, byddwch chi am ddewis un o’r betiau mwyaf tebygol:
Cofiwch, ar gyfer pob bet a wnewch, bydd ods y dis yn glanio ar y ddrama honno yn dibynnu ar fanylion penodol. Ar y cyfan, po fwyaf yw’r taliad allan am bet penodol, y lleiaf tebygol yw hi i’r dis ddangos yr wynebau hynny. Felly, os hoffech chi wneud y mwyaf o’ch siawns o roi bet llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi ddewis betiau gyda thaliadau llai.

Yn nodweddiadol, bydd chwaraewyr yn gosod bet yn y fan a’r lle mawr os nad ydyn nhw’n teimlo’n arbennig o lwcus:
Yn anad dim, mae man ar y bwrdd y cyfeirir ato fel un mawr. Yn y fan hon, gallwch chi osod eich sglodion i ddarparu lefel benodol o ddiogelwch. Gan amlaf, bydd gennych bron i 50% o ergyd o’r alwad gywir trwy roi’r sglodion yno. Fodd bynnag, oherwydd ei bod yn debygol iawn o lwyddo, nid yw’r taliad mor uchel ag y byddai wedi bod pe bai wedi gwneud galwad arall yn llwyddiannus.

Opsiwn arall fyddai rhoi eich sglodion yn y fan a’r lle bach:
Ar y llaw arall, mae’n well gan rai chwaraewyr roi eu betiau yn y fan a’r lle bach. Yn debyg i’r smotyn mawr, mae gan y smotyn bach ods uwch na’r mwyafrif o alwadau eraill y gallwch eu gosod. Tebygrwydd arall rhwng y ddau hyn fyddai maint eu taliadau. Gyda’r ddau ohonyn nhw, gallwch chi ddisgwyl siawns gymharol uchel o lwyddo. Fodd bynnag, maent hefyd ill dau ymhlith y betiau sy’n talu isaf y gallwch eu gwneud yn y gêm hon.

Mae gan bob man arall ods sylweddol is o ddigwydd:
Nawr, os hoffech chi fynd yn fawr, yna bydd yn rhaid i chi roi eich betiau mewn man arall. Mewn smotiau eraill ar y bwrdd, fe welwch betiau sy’n mentro canlyniadau penodol y marw. A siarad yn gyffredinol, mae’r holl smotiau hyn yn llawer llai tebygol o ddigwydd. Yn dal i fod, gan eu bod yn cael eu gweld mor anaml, os ydych chi’n digwydd rhoi bet arnyn nhw’n llwyddiannus, gall y taliad fod yn eithaf enfawr.
Strategaethau betio

Sic Bo

Yn y pen draw, o ran gamblo, mae’n tueddu i fod yn brofiad eithaf personol. Pryd bynnag y daw i bethau o’r fath, mae’n rhaid i ni wneud ein gorau bob amser i roi cyngor sy’n berthnasol yn fras. Fel arall, byddem mewn perygl o ddieithrio cyfran o’n cynulleidfa. Gyda ni, ni fydd yn rhaid i chi boeni byth am gynnwys mor ymrannol. Yn lle, mae gennym ni’r nwyddau heb yr holl ddrama.

A fyddai’n well gennych chi fod yn uchelgeisiol neu’n ofalus?:
Gan fod gamblo mor bersonol, bydd yn rhaid i chi fod yn gyffyrddus yn ateb cwestiynau amdanoch chi’ch hun. Trwy ddysgu edrych yn fewnol, fe welwch y dull mwyaf priodol i chi ei ddefnyddio wrth eistedd wrth y bwrdd. Y ffordd honno, erbyn diwedd y nos, byddwch chi’n teimlo hyd yn oed yn well nag y gwnaethoch chi ar ôl i chi gyrraedd.

Faint o risg allwch chi ei oddef?:
Cyn belled ag y mae gemau siawns yn y cwestiwn, mae goddefgarwch risg ymhlith nodweddion amlycaf gamblwyr proffesiynol. I oddef risg, byddai’n ddefnyddiol pe byddech chi’n teimlo’n gyffyrddus yn ariannol y tu allan i’r casino. Ar ôl i chi ddatblygu ymdeimlad penodol o ddiogelwch ariannol, nid yw’n brifo chwarae gyda’r gyfran fach o’ch asedau. Yn dal i fod, byddai’n ddefnyddiol pe byddech chi’n cyfyngu faint o arian a ganiateir i fynd i mewn i’r casino. Trwy adael y gweddill ohono gartref, byddwch yn atal y canlyniadau gwaethaf rhag digwydd erioed. Dros amser, wrth i chi barhau i feistroli’r grefft o gamblo, bydd lefel y risg rydych chi’n teimlo y gellir ei goddef yn addasu’n gyfatebol.

Yn gyffredinol, pa fath o strategaethau sydd orau gennych chi?:
Heblaw, gyda chymaint o strategaethau ar gael, mae mwy na digon i ddewis o’u plith i bawb. Tybiwch eich bod chi’n ystyried eich hun yn fwy o gamblwr ymosodol. Pe bai hynny’n digwydd, yna byddai’n well petaech yn dod o hyd i strategaeth briodol ar gyfer y math hwnnw o bersonoliaeth. Ar y llaw arall, pe byddech chi’n digwydd bod yn gamblwr mwy gofalus, yna byddai’n well petaech chi’n dod o hyd i ddull mwy pwyllog. Felly, mae darganfod strategaeth addas yn dibynnu ar bersonoliaeth y gamblwr dan sylw lawer mwy nag y mae’r rhan fwyaf ohonom yn barod i’w gyfaddef.

Sut i ennill yn Sic Bo?

Rhaid i bob cystadleuaeth gael enillydd unwaith y daw i lawr i ddiwedd y llinell. Oni bai eich bod yn barod i ildio i’r gystadleuaeth, mae bob amser yn bwysig ystyried yr hyn sydd ei angen ar berson i ennill. Yn y ffordd honno, pan fyddwch chi’n cael eich hun yng nghanol y weithred, gallwch chi ddibynnu ar y wybodaeth gynhenid ​​rydych chi wedi’i hennill trwy gydol oes.

Mae profiad yn bwysicach na’r mwyafrif yn cydnabod:
Yn anad dim, mae’n ymddangos mai’r ffactor pwysicaf i lwyddiant o ran gamblo fyddai lefel y profiad sydd gan y gamblwr. Wrth i lefel eu profiad barhau i gynyddu, mae ansawdd y betiau maen nhw’n eu gwneud yn cynyddu mewn gohebiaeth. Felly, trwy ddatblygu eich arbenigedd eich hun ymhellach, byddwch chi’n teimlo fel pe bai’n haws gwneud penderfyniadau yn gywir.

Er mwyn gwella yn y gêm, rydym yn argymell ymarfer gyda’r bwriad:
Ar ben hynny, er mwyn gwneud y mwyaf o’ch amser ymarfer, mae’n hanfodol ymarfer gyda’r bwriad. Heb roi eich ffocws lle mae’n perthyn, nid ydych ond yn pasio’r amser wrth wneud cyn lleied o ymdrech â phosib. Po fwyaf dwys y gallwch chi ganolbwyntio’r amser pan fyddwch chi’n ymarfer, y gorau fydd eich canlyniadau wrth i bŵer ewyllys ychwanegol gael ei fuddsoddi.

Wrth gwrs, gan ei fod yn dibynnu i raddau helaeth ar siawns, dim ond i’r fath raddau y byddwch chi’n gallu gwella:
Wedi’i ddatgan yn syml, siawns yw’r cyflafareddwr eithaf unwaith y bydd y dis yn glanio ar y bwrdd. Gan fod y gêm yn dibynnu ar lwc, dim ond cymaint y gallwch chi ei wneud i wneud y mwyaf o’ch siawns o gerdded i ffwrdd gyda jacpot casino . Ar y llaw arall, ni fyddai’n gwneud unrhyw les i chi ildio trechu yn ddiangen. Cyn belled â’ch bod yn cydnabod ei gyfyngiadau, yna nid yw arllwys eich ymdrechion i ddatblygu dull o’r fath yn ddiystyr.

Awgrymiadau a thriciau Sic Bo

Yn olaf, cyn i ni adael, cawsom ychydig o driciau yr hoffech chi efallai. Trwy ddysgu sut i’w defnyddio, gallwch eu tynnu allan o’ch llawes unwaith y bydd y foment gywir yn cyrraedd. Ar y pwynt hwnnw, ni fydd yn ddim byd heblaw greddf yn llywio eich penderfyniadau perfedd. Fodd bynnag, o safbwynt y tŷ, byddwch chi’n ysgubo’r bwrdd fel dim arall. Os yw hynny’n swnio’n apelio, yna credwn y bydd y wybodaeth ganlynol yn hollol hyfryd. Cyn belled â’ch bod chi’n barod i brofi gorwelion newydd, yna mae gan y gêm hon rywbeth i’w gynnig i chi nad oes unrhyw un wedi’i adlewyrchu eto.

Cofiwch, mae’n hollbwysig gosod eich betiau cyn i’r terfyn amser ddod i ben:
Beth fyddech chi’n credu fyddai’r camgymeriadau mwyaf cyffredin a wneir gan ddechreuwyr cyn belled ag y mae’r gêm hon yn y cwestiwn? O’n safbwynt ni, mae’n ymddangos bod yr ateb braidd yn amlwg. A siarad yn gyffredinol, mae chwaraewyr yn gwneud camgymeriadau yn ystod yr amserlen pan ganiateir iddynt osod betiau. Trwy aros yn rhy hir nes iddynt osod eu hanifeiliaid anwes, pan fyddant yn penderfynu eu gosod o’r diwedd, maent yn torri’r rheolau a’r gwirionedd. Oni bai bod y deliwr yn teimlo’n arbennig o gyfeillgar, mae o fewn ei hawliau i gael y chwaraewyr i gael eu taflu o’r bwrdd bryd hynny. Eto i gyd, nid yw’n cymryd llawer o amser i ddysgu pryd i’w gosod. Trwy ddeall rheolau lleoli anifeiliaid anwes, byddwch yn osgoi’r embaras o wneud camgymeriad o’r fath.

Nid oes gan bob bet yr un siawns o ennill:
Yn bwysicaf oll, pan fyddwch chi’n gosod eich betiau, bydd yn rhaid i chi wybod ods yr bet honno’n ennill. Fel arall, byddech chi’n gosod eich arian heb unrhyw wybodaeth am sut y bydd yn perfformio. Os ydym yn digwydd bod yn yr esgidiau hynny, yna ni fyddem yn treulio’r amser hwnnw heb fod yn gwbl ymwybodol o’r canlyniadau. Hynny yw, byddai’n well petaech wedi treulio ychydig o amser yn astudio ar reolau’r gêm.

Wrth i’r ods o ennill gynyddu, mae maint y taliadau allan yn gostwng yn gyfatebol:
Er mwyn cynyddu eich enillion i’r eithaf, byddwch chi am roi eich betiau ar y smotiau gyda’r taliadau uchaf. Hynny yw, bydd yn rhaid i chi gymryd mwy o risg nag a fyddai fel arall yn angenrheidiol.