100% Hyd at $/€100 + 25% Arian yn ôl
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Pob gêm deliwr byw a slot
 • Rhaglen VIP gref ar gyfer rholeri uchel
 • Taliadau cyflym
100% Hyd at $/€4000
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • 5000+ slot, gemau hynafol yr Aifft, gemau byw, gemau bwrdd, gemau jacpot
 • Bonysau adneuo: 1af, 2il, 3ydd, bob dydd, penwythnos, pen-blwydd, dydd Gwener troelli am ddim
 • Llawer o ddulliau adneuo a thynnu'n ôl, talu allan yn gyflym
125% Hyd at $/€100 + 25 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Paradwys ar gyfer rholeri uchel
 • 3 bonws a hyd at 11% o arian yn ôl
 • Slotiau 2000+, delwyr byw, gemau jacpot
100% Hyd at 0.1 BTC 10 ETH/ 10 BCH/ 25 LTC/ 2,500.000 DOGE/ 9000 USDT
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Cryptocurrency cyfeillgar
 • 3000+ o slotiau, delwyr byw, slotiau jacpot
 • Tunnell o fonysau
100% hyd at $/€500
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, T&C yn berthnasol
 • Y casino gorau ar gyfer rholeri uchel
 • Gamblo terfyn uchel
 • Arian yn ôl anferth o 15% a hyrwyddiadau
300% Hyd at $/€600 + 100 Troelli am ddim
Mae rheolau yn berthnasol
18+, chwaraewyr newydd yn unig, mae telerau ac amodau yn berthnasol.
 • Rhaglen bwynt-seiliedig Royal VIP ar gyfer rholeri uchel
 • Casino ar-lein aml-iaith, 40+ o ieithoedd
 • 5 bonws a hyrwyddiad gwahanol

Canllaw a strategaethau Craps Gorau

Kingdom Casino

O bell ac agos, mae pobl yn crochlefain o amgylch y bwrdd craps mewn casinos ledled y byd. Os nad ydych erioed wedi cael cyfle i rolio’r dis, yna ni allwch ddweud eich bod wedi gweld y cyfan. O leiaf, yn ein barn ni, mae Craps ymhlith y gemau mwyaf pleserus mewn casino. Pan ystyriwch pa mor fywiog y daw’r dorf yn ystod streak boeth, mae’n syml yn ddeniadol i feddwl am roi bet.

Gêm dis casino boblogaidd:
Wrth ei wraidd, mae’r gêm hon yn troi o amgylch taflu pâr o ddis ar y bwrdd. Wrth gwrs, pan gyrhaeddwch y peth, mae yna haenau ychwanegol o gymhlethdod i’w gwneud yn ddiddorol i gyfranogwyr. Serch hynny, nid yw hynny’n dileu sail hollol or-syml y gêm. I ni, mae’n ei gwneud yn llawer mwy annwyl.

Gwneud wagers ar ganlyniad y dis:
Cyn belled ag y mae gamblo yn y cwestiwn, byddwch chi’n gosod eich wagers ar yr hyn rydych chi’n disgwyl i’r dis lanio arno unwaith y byddan nhw’n gorffen rholio. Os gwnewch ragdybiaeth gywir, cewch eich gwobrwyo’n gyfoethog yn ôl yr ods talu.

Hefyd yn boblogaidd y tu allan i’r casino diolch i ychydig o ofynion offer:
Ar ben hynny i gyd, mae’n debyg y byddwch chi’n dod ar draws ychydig o gemau yn eich bywyd, hyd yn oed y tu allan i’r casino. Gan mai ychydig iawn sydd ei angen arno i ddechrau gêm, mae’n hynod boblogaidd y tu mewn i’r cartref.

Beth yw Craps?

Rydyn ni wedi gwyro barddonol am y pwnc hwn yn ddigon hir. Gadewch i ni fynd i lawr i wirionedd y mater. Mewn casinos ledled y wlad, mae gêm boblogaidd o’r enw craps yn cael ei chwarae. Mae gan y gêm hon hanes hir a storïol yn ymestyn yr holl ffordd yn ôl i amser y Croesgadau.

Symleiddio gêm Ewropeaidd hŷn o’r enw Perygl:
Cyn iddi wawrio ei enw modern, chwaraewyd fersiwn hŷn o craps ledled Ewrop. Cyn belled ag y mae cofnodion yn mynd, mae’n ymddangos fel pe bai’r gêm yn dod i’r amlwg rywbryd yn ystod rhyfeloedd sanctaidd yr oes ganoloesol. Unwaith i’r Crusaders ddychwelyd i’w cartrefi, fe ddaethon nhw â’r gêm gyda nhw.

Dyfeisiwyd yn yr Unol Daleithiau yn ystod y 1800au cynnar:
O’r fan honno, bownsiodd y gêm o gwmpas rhwng pobl ar y cyfandir nes iddyn nhw ddechrau mewnfudo i’r Unol Daleithiau. Ar y pwynt hwnnw, cychwynnodd ei drawsnewidiadau olaf. Ar ôl i’r llwch setlo, daeth yn hysbys fel craps. Yn olaf, roedd wedi cymryd y ffurf rydyn ni’n ei chydnabod heddiw.

Yn parhau i gael ei chwarae ledled y byd hyd heddiw:
Am gannoedd o flynyddoedd, mae pobl wedi parhau i gymryd rhan yn y gweithgaredd hyfryd hwn. Ar hyd y ffordd, mae gan bobl un ffawd a chollodd ddigon i bara am oes. Er gwaethaf ei anwadalrwydd cynhenid, mae’n atyniad magnetig sy’n ymddangos yn sicr o fod o gwmpas am lawer hirach.

Sut i chwarae Craps?

I ddechrau, bydd yn rhaid i chi ddysgu’r rhaffau cyn i chi fynd at y bwrdd. Fel arall, bydd fel petai pysgodyn newydd ei eni yn nofio ymhlith y siarcod. Oni bai eich bod chi’n mwynhau bwyta’ch siorts, byddem yn argymell cymryd peth amser i edrych ar yr hanfodion.

Dwsinau o bosibiliadau:
Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am strwythur y gêm. Gan y byddwch chi’n gosod betiau yn seiliedig ar rôl y marw, mae yna lawer mwy o ganlyniadau posib na’r mwyafrif o gemau casino eraill. Felly, mae’n tueddu i fod ychydig yn anodd meistroli’r grefft hon trwy gof rote. Fodd bynnag, mae yna strategaethau effeithiol i chi eu cyflogi ar ôl i chi eistedd i lawr.

Yr un strwythur ar gyfer pob rownd:
Yn bennaf, rydyn ni’n defnyddio strwythur y gêm i ogwyddo’r od o’n plaid. Er bod yr effaith yn weddol fach, mae’n tueddu i gael effaith rhywbeth llawer mwy. Mae’n ymddangos fel pe bai gwyriad bach yn yr ystadegau hyd yn oed yn creu effaith gronnus fawr.

Canllaw cam wrth gam i chwarae Craps

 • Ar ddechrau’r rownd, rhowch eich sglodion ar y llinell basio: Ar ôl i saethwr godi’r dis, mae pawb yn cael cyfle i roi ychydig o sglodion ar y bwrdd. Os penderfynwch roi bet ar y pwynt hwn, gallwch betio arnynt yn llwyddo am y gofrestr gyntaf neu’n methu.
 • Yna, bydd y saethwr yn rholio’r dis i ddechrau’r rownd dod allan:
  Yn dibynnu ar sut y gosodwyd y betiau, byddwch yn gwreiddio i’r saethwr lanio ar nifer penodol. Unwaith y bydd yn gadael y dis, cewch eich gwahardd rhag gosod mwy o sglodion.
 • Os byddwch chi’n betio ar y tocyn, byddwch chi’n ennill cyhyd â bod y dis yn dangos naill ai 7 neu 11: Ers i’r dis adael ei afael, fe safodd y gynulleidfa o gwmpas mewn syndod. Gyda thorfeydd wedi eu gwthio mewn distawrwydd, fe wnaeth y dis glamio ar y bwrdd mewn arddangosfa Hollalluog. Pe byddech chi wedi rhoi bet ar y saith, yna byddech chi wedi cerdded i ffwrdd o’r lle hwn fel un o enillwyr lwcus heno.
 • Bydd pobl sy’n betio ar y tocyn yn colli os yw’n dangos 2, 3, neu 12:
  Pe byddech wedi rhoi bet ar y llinell peidiwch â phasio, yna byddwch yn gobeithio am ganlyniad hollol wahanol ar ôl i’r dis daro’r ddaear. Gan dybio ichi alw’r ergydion yn gywir, cewch eich gwobrwyo’n fawr am eich gallu rhagfynegol.
 • Os yw’r saethwr yn glanio rhif pwynt, yna mae’n parhau i rolio’r dis: Cyn belled â bod y dis yn glanio ar y rhif pwynt, yna mae’n rhaid i’r saethwr ddal ati i chwarae. Ar bob pwynt, cewch gyfle i osod betiau pellach.
 • O’r fan honno, mae’n parhau i rolio nes iddo daro ei bwynt neu lanio ar raglen 7: Mae’r broses hon yn parhau nes iddo lanio ar saith. Dim ond un ffordd arall sy’n bodoli i atal gêm rhag symud. Pe bai’r dis wedi glanio ar ei rif pwynt, yna byddai’r gêm hefyd wedi stopio.

Beth yw siartiau strategaeth Craps?

Hyd yn hyn, rydym wedi ymdrin â hanfodion sylfaenol y gêm ynghyd ag ychydig o’i hanes. Nawr, gallwn fynd i mewn i rai o’r pynciau mwy cigiog ar gyfer y gamblwyr mwy profiadol allan yna. Tybiwch eich bod wedi chwarae ychydig rowndiau o craps. Fodd bynnag, yr hyn yr hoffech chi mewn gwirionedd yw rhywbeth i helpu i wella’ch strategaeth. Felly, mae gennym un argymhelliad mewn golwg. Os nad ydych wedi clywed amdanynt o’r blaen, yna gall siartiau strategaeth craps fod yn newidiwr gemau go iawn yn y dwylo iawn.

Yn dangos yr ods i chi am bet penodol:
Yn y bôn, mae’r siartiau hyn yn dangos i chi gasgliad o’r hyn sydd fwyaf tebygol o ddigwydd ar ôl i’r saethwr ollwng y dis. Wrth gwrs, ar ddiwedd y dydd, mae’r holl debygolrwydd yn y diwedd. Gyda’r siartiau hyn mewn llaw, byddwch yn arfog gyda’r ystadegau angenrheidiol i chwarae’r od yn wirioneddol.

Llinell basio:
Tybiwch fod gennych berfedd yn teimlo bod eich saethwr yn ddyn lwcus. Os yw hynny’n digwydd yn wir, yna rydym yn awgrymu gosod eich bet ar linell y gorffennol. Cyn belled â bod eich perfedd yn cael greddf wych, yna byddwch chi’n ennill tunnell o ddilyn yr arweiniad hwnnw.

Peidiwch â phasio:
Ar y llaw arall, pe bai’ch perfedd wedi dweud wrthych chi am betio yn erbyn y saethwr, yna byddech chi wedi gosod yr ystlum y tu ôl i’r llinell peidiwch â phasio. Y ffordd honno, unwaith i’r saethwr fethu ei farc, byddech wedi elwa ar ei gwymp. Hynny yw, byddwch chi’n cerdded i ffwrdd gyda mwy nag y daethoch chi gyda nhw waeth beth yw’r canlyniad.

Betiau maes:
Ar ôl rholio cyntaf y dis, mae’r amrywiaeth o betiau posib yn dechrau agor cryn dipyn. Tybiwch yr hoffech chi roi mentor ar rif penodol. Pan fydd hynny’n wir, yna byddwch chi’n gosod eich sglodion yn y man cyfatebol yn y cae chwarae.

Rhowch betiau:
Mae’r rhain yn tueddu i fod ag ods anoddach i chi eu taro. Felly, os digwydd ichi roi bet llwyddiannus ar un ohonynt, byddwch yn ennill hyd yn oed mwy o’r arian a roddwyd ar y lein.

Ffyrdd caled:
Cam arall yn uwch mewn anhawster, mae’r betiau hyn yn tueddu i dalu symiau mwy fyth o arian wrth eu gosod yn llwyddiannus. I’r rhai sydd â diddordeb mewn ychydig bach o risg, mae’r rhain yn dangos i ni pa mor dda y gall dalu pan gymerwch gyfle.

Betiau un rôl:
Heb os, mae’r rhain ymhlith y rolau lleiaf tebygol y byddwch chi’n eu gweld yn y maes. Yn dal i fod, os ydych chi wedi bod yn cael noson lwcus, efallai y byddai’n werth rhoi ychydig o sglodion ar un ohonyn nhw. Ar y cyfle i ffwrdd y byddwch chi’n ennill, byddwch chi’n synnu faint rydych chi’n ei ennill o fuddsoddiad mor fach. Yn wir, nid yw byth yn peidio â’n syfrdanu.

Canllaw craps i ddechreuwyr

Mae chwarae craps yn gymharol syml. Am y rheswm hwnnw, mae ymhlith y gemau a argymhellir amlaf i ddechreuwyr. Mae pobl nad ydyn nhw wedi mynd i gasino o’r blaen yn tueddu i gerdded trwy’r drysau wedi’u llenwi â theimladau o ofid.

Pe baem yn edrych yn agosach, byddai’n ymddangos yn eithaf amlwg pam mae’r teimladau hynny’n amlygu. Pan fyddwch chi’n syllu i lawr yr ods i gyd ar eich pen eich hun, bydd unrhyw beth fwy neu lai yn edrych hyd yn oed yn fwy bygythiol nag yr oedd eisoes.

Felly, nid yw cadw at y pethau sylfaenol yn strategaeth wael pan ddechreuwch gyntaf. Y ffordd honno, ni fyddwch byth yn ildio i ddiffyg hyder unwaith y byddwch ar lawr y casino.

Canolbwyntiwch ar y betiau gyda’r ods uchaf o dalu allan:
Gan fod pawb wedi cael amser pan oeddent yn ddechreuwr, mae’n annheg tybio bod rhywun yn gwybod yr ateb cywir nes ei fod wedi arddangos rhywfaint o allu. Ar y mater hwnnw, rydym yn awgrymu bod dechreuwyr yn cadw at y wagers mwyaf tebygol. Mewn gwirionedd, byddwch yn cynyddu nifer y dramâu buddugol y byddwch chi’n eu profi. Er mwyn ei roi yn wahanol, bydd yn llawer llai siomedig i bobl sy’n casáu colli.

Ceisiwch beidio â gosod unrhyw betiau annhebygol nes eich bod chi’n gyfarwydd â’r gêm:
Gyda’r mwyafrif o gemau, byddai’n well osgoi mynd i mewn dros eich pen nes eich bod wedi gweld ychydig o rowndiau. Ers i chi chwarae craps gan ddefnyddio arian go iawn, nid yw yr un peth â cholli mewn fideogame. Unwaith y bydd yr arian rydych chi’n ei roi ar y bwrdd yn diflannu, mae’n amhosib mynd yn ôl heb roi eich hun ymhellach mewn perygl. Wrth gwrs, nid yw troi enfawr yn anhysbys. Fodd bynnag, ni fyddem yn awgrymu yn dibynnu ar un ar gyfer eich ymweliad cyntaf.

Arhoswch i osod betiau nes bod y saethwyr ar y gofrestr:
Cofiwch, gallwch chi bob amser benderfynu gosod betiau ar ôl yr ychydig rowndiau cyntaf. Gan fod y gêm yn brofiad deinamig, gall eich maldodi i fod ag ychydig o amynedd. Yn lle rhoi ar y tro cyntaf, ceisiwch aros nes i’r dis gynhesu ychydig cyn cystadlu yn y gystadleuaeth.
Strategaethau betio

craps

Ar ôl i chi benderfynu na allwch chi aros mwyach, byddwch chi’n plymio mewn penwallt. Ar ôl i chi gael cyfle fel hyn, mae’n anodd gwrthod pan fydd yn eich syllu yn eich wyneb. Am y rheswm hwnnw, mae gennym ychydig o awgrymiadau i helpu i’ch tywys yn hir yn ystod eich profiad cyntaf. Fel arall, bydd yn rhy hawdd i rwystr syml rwystro’ch taith.

Gwrychoedd yn erbyn colledion posib:
Yn gyntaf oll, mae Dysgu celf y gwrych yn egwyddor hanfodol i’r gamblwr talentog. Yn lle rhoi popeth ar y lein, ceisiwch warchod rhywfaint o’ch cyfoeth. Os yw pethau’n dechrau mynd yn eich erbyn, gallwch dynnu allan heb ddraenio’ch cyfrif banc. Yna, unwaith y bydd y bwrdd yn troi yn ôl o gwmpas, byddwch chi’n barod i neidio yn ôl i mewn i adennill eich anrhydedd. Hefyd, gallwch adennill unrhyw beth a gollwyd cyn i chi adael y tro cyntaf.

Mynd ar drywydd elw ar bob cyfrif:
Ar y llaw arall, nid yw pawb yn mwynhau ei chwarae’n ddiogel bob amser. Os ydych chi’n cyfrif eich hun ymhlith y dorf honno, yna pwy allai eich beio am chwarae’n ymosodol? Ar ôl cyrraedd y casino, un strategaeth fyddai mynd yn fawr cyn gynted â phosibl. Cyn belled â’ch bod chi’n llwyddo i wneud yr alwad iawn, byddwch chi’n marchogaeth yn uchel o ddechrau’r nos. Gan fod y cyntaf a roesoch ar y bwrdd mor fawr, bydd maint y jacpot a dderbyniwch ar ôl ennill yr un mor gyfartal sizable. Wrth gwrs, os ydych chi’n digwydd colli’r ddrama gyntaf honno, bydd gennych chi lawer mwy i’w wneud ar ôl i chi gyrraedd rhythm. Oni bai bod gennych chi ddigon o oddefgarwch am golled, efallai y byddai’n well cadw at strategaeth llai ymosodol nes bod eich pocedi yn ddyfnach.

Sut i ennill yn Craps?

Ar y cyfan, byddwch chi’n cael eich gadael wrth fympwyon y bwrdd pan fyddwch chi’n gosod eich betiau. Felly, byddai’n gwneud synnwyr eu gosod yn ddeallus. Gan fod eich rheolaeth yn dod i ben unwaith y bydd y sglodion yn gorwedd, rydym yn argymell cymryd cymaint o amser ag sy’n angenrheidiol cyn i chi eu gosod. Trwy hynny, gallwch ddefnyddio pob eiliad i blotio’n ofalus ar gyfer posibiliadau yn y dyfodol. Yn dibynnu ar y rhagfynegiadau y gallai’r dull gweithredu cywir amrywio’n sylweddol yn eich pen. Trwy gyfyngu ar eich gweithred nes eich bod yn teimlo’n sicr, byddwch yn sicrhau bod pob drama wedi’i llenwi â phwrpas. Dramâu pwrpasol yw’r prif ffactor sy’n gwahaniaethu amaturiaid oddi wrth weithwyr proffesiynol. Trwy wneud mwy ohonyn nhw, fe allech chi fynd i mewn i’r gynghrair uchod Cyn i chi hyd yn oed ei wybod.

Amseru’ch dramâu:
Yn gyntaf, byddwch chi eisiau dysgu sut i aros pan nad yw’r amser yn iawn. Mae dweud eich bod chi’n deall rhywbeth fel hyn yn llawer symlach nag ymgorffori egwyddor o’r fath. Hyd yn oed os ydych chi’n llwyddo i amgyffred y cysyniad, mae pethau’n llawer gwahanol unwaith y byddwch chi ymhlith golygfeydd a synau llawr y casino. Hyd nes y byddwch chi’n gwybod pryd i roi’r betiau yn fwyaf effeithiol, gadewch am ychydig eiliadau o fyfyrio bob amser cyn i’r sglodion adael eich llaw. Nid yw’n anhysbys i weithwyr proffesiynol wneud penderfyniad eiliad olaf sy’n llifo yn erbyn y graen.

Yn dilyn y dorf:
Ar rai achlysuron, byddwch chi’n teimlo bod egni’r dorf yn amrywio wrth i’r llanw droi yn ystod y gofrestr. Os digwydd ichi ers newid o’r fath, gallai fod yn arwydd bod yr amser yn agos. Ar ôl i chi deimlo’r fath beth, rydyn ni’n awgrymu dilyn y teimladau hynny i’r diwedd chwerw. Yn nodweddiadol, bydd yn arwain at roi bet wedi’i amseru’n rhyfeddol ar y bwrdd yn yr union ffordd gywir.

Cyrraedd sedd y gyrrwr:
Yn olaf, trwy gymryd rheolaeth o’r dis eich hun, fe gewch ymdeimlad gwell fyth o sut mae pethau’n mynd. Ar ôl i chi ddysgu sut mae pethau i fod i gael eu gwneud, ni fyddai’n brifo codi yno’ch hun. Cyn gynted ag y byddwch chi’n teimlo’n hyderus, rydyn ni’n eich erfyn i roi cynnig ar y dis o leiaf unwaith. Cyn i chi gerdded allan o’r casino, dylai pawb gael cyfle i daflu pâr o ddis ar y bwrdd craps. Hyd nes i chi deimlo’r teimlad hwnnw, ni ddylai cyffro fod yn rhan o’ch geirfa hyd yn oed. Hynny yw, mae’n tueddu i fod braidd yn arallfydol i’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n ei brofi.

Awgrymiadau a thriciau craps

Cyn i ni adael, mae gennym ychydig o awgrymiadau ychwanegol a allai eich helpu i droi pethau o gwmpas hyd yn oed o dan yr amgylchiadau mwyaf Dychanol. O ganlyniad i’r posibiliadau niferus, mae penderfynu sut y bydd noson yn mynd yn ymarfer mewn rhwystredigaeth. Heb os, mae wedi difetha meddyliau mwy nag un anturiaethwr am y noson. Serch hynny, nid yw’n ymddangos ei fod yn atal llawer o bobl rhag gwneud ymgais o leiaf. Cyn belled â’ch bod chi’n barod am antur sy’n llawn hyfrydwch, mae jaunting i lawr at y bwrdd craps Yn rhywbeth y dylai pawb ei brofi. Heblaw, gyda’r awgrymiadau canlynol, byddwch yn llawer mwy parod na’r mwyafrif o ddechreuwyr sy’n mynd i mewn i’r drws. Felly, ni fyddai’n syndod ichi gribinio yn y toes cyn belled â’ch bod wedi cofio’r canlynol.

Ymarfer yn gwneud yn berffaith:
Yn yr un modd â phob peth, bydd faint o amser y byddwch chi’n ei roi ar waith yn penderfynu pa mor dda rydych chi’n dod yn fedrus. Po fwyaf o amser rydych chi’n treulio hyfforddiant, y gorau y byddwch chi’n dod yn eich crefft. Os yw’r crap hwnnw’n digwydd bod yn gêm craps, yna byddwch chi am dreulio digon o amser yn canolbwyntio arno i bobl eich galw chi’n frwd. Er y gall ymddangos fel pe bai’n gamarweinydd, mae mor bell i ffwrdd â hynny ag y mae’n bosibl i rywbeth fod. Ar ben treulio cymaint o amser yn ymarfer, byddwch chi am sicrhau bod yr amser a dreulir o ansawdd digonol. Gall unrhyw un sydd wedi cael ei orfodi i gymryd gwersi piano ddweud wrthych pa mor effeithiol yw amser ymarfer pan na allwch ganolbwyntio ar y pwnc. Oni bai eich bod yn bresennol yn feddyliol, bydd yn annhebygol y bydd llawer o fudd-daliadau yn amlygu ni waeth faint o amser a fuddsoddir.

Argraffu un o’r siartiau gyda’r ods sy’n cael ei arddangos arno:
Wrth gwrs, mae’n bosib cofio pob un o’r siartiau a ddatblygwyd ar gyfer y gêm hon. Yn dal i fod, o ystyried y doreth o wybodaeth, mae’n ymddangos y byddai’n dasg eithaf nerthol i’r mwyafrif ohonom. Os ydych yn amau ​​a oes gan eich cof yr hyn sydd ei angen i wneud y fath beth, yna mae gennym awgrym a allai chwythu’ch sanau i ffwrdd. Cyn belled â’i bod yn bosibl dod â nhw i mewn, ceisiwch argraffu’r siartiau cyn i chi fynd i’r casino neu chwarae mewn casino ar-lein . Yna, gyda nhw allan tra’ch bod chi’n sefyll o amgylch y bwrdd. Nid eu defnyddio i gyfrifo sut i chwarae’n fwyaf effeithiol yw’r peth mwyaf hyll y mae pobl wedi’i weld y tu mewn i gasino. Rydyn ni’n addo cymaint â hynny i chi, o leiaf.

Gwell ods diolch i arddull chwarae disgyblaethau:
I’r mwyafrif o ddechreuwyr, nid ydynt yn analluog i lunio strategaeth effeithiol. Unwaith y byddan nhw yng nghanol tir y casino, mae popeth maen nhw wedi’i ddysgu yn gadael eu meddwl ar unwaith. Heb os, byddai enghraifft o’r fath yn rhwystredig i raddau helaeth. Eto i gyd, mae’n ymddangos fel pe bai llawer mwy o bobl yn profi’r fath beth nag y byddai disgwyl fel arall. Hefyd, pan fydd pobl yn chwarae craps mewn lleoliad ar-lein, nid yw’r un effaith yn amlwg mewn ffordd sydd bron mor amlwg. Er bod pobl yn riportio ychydig o’r jitters, mae’n ymddangos eu bod yn teimlo’n llawer mwy hamddenol wrth chwarae ar-lein yn gyffredinol.