Terma dan syarat

Terma dan syarat

Selamat datang ke perjudian Papa!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan undang-undang untuk penggunaan Laman web Judi Papa, yang terdapat di https://gamblingpapa.com.

Dengan melayari laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Perjudian Papa jika anda tidak setuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Diri Kita”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Pesta”, “Pesta”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Perjudian Papa, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi Perjudian Papa.

Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Perjudian Papa dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Perjudian Papa. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari Perjudian Papa untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan semula bahan dari Perjudian Papa
 • Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Perjudian Papa
 • Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari Perjudian Papa
 • Edarkan semula kandungan dari Perjudian Papa

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini. Terma dan Syarat kami dibuat dengan bantuan Penjana Terma dan Syarat dan Penjana Dasar Privasi .

Sebahagian laman web ini memberi peluang kepada pengguna untuk menghantar dan bertukar pendapat dan maklumat di kawasan tertentu di laman web. Perjudian Papa tidak menyaring, menyunting, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Gambling Papa, ejen dan / atau gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Perjudian Papa tidak akan bertanggung jawab atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau dialami akibat penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen di laman web ini.

Perjudian Papa berhak untuk memantau semua Komen dan menghapus Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

 • Anda berhak untuk menghantar Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk melakukannya;
 • Komen tidak menyerang hak kekayaan intelektual, termasuk tanpa batasan hak cipta, paten atau tanda dagangan pihak ketiga;
 • Komen tidak mengandungi bahan memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau tidak sah yang merupakan pencerobohan privasi
 • Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau menyajikan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Perjudian Papa lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, menyunting dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan menyunting mana-mana Komen anda dalam sebarang bentuk, format atau media.

Hyperlink ke Kandungan kami

Organisasi berikut boleh membuat pautan ke Laman Web kami tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh membuat pautan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka membuat pautan ke laman web perniagaan tersenarai lain; dan
 • Perniagaan Terakreditasi di seluruh sistem kecuali meminta organisasi nirlaba, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang mungkin tidak membuat pautan ke laman web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh membuat pautan ke laman utama kami, ke penerbitan atau ke maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan menyetujui permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

 • sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
 • laman komuniti dot.com;
 • persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
 • pengedar direktori dalam talian;
 • portal internet;
 • firma perakaunan, undang-undang dan perundingan; dan
 • institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan menyetujui permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan tersebut tidak akan membuat kami kelihatan tidak baik kepada diri sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) faedah bagi kita dari keterlihatan hyperlink mengimbangi ketiadaan Papa Perjudian; dan (d) pautan itu dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini mungkin memaut ke laman utama kami selagi pautan: (a) tidak menipu; (b) tidak secara palsu menyiratkan penajaan, sokongan atau persetujuan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Sekiranya anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel ke Perjudian Papa. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk tindak balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
 • Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dihubungkan dengan; atau
 • Dengan menggunakan keterangan lain dari laman web kami yang dihubungkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menghubungkan.

Penggunaan logo Perjudian Papa atau karya seni lain tidak akan dibenarkan untuk memautkan perjanjian lesen tanda dagangan yang tidak ada.

iFrames

Tanpa persetujuan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekitar Laman Web kami yang dengan cara apa pun mengubah persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tidak ada pautan yang boleh muncul di Laman Web mana pun yang dapat ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, melanggar, atau menganjurkan pelanggaran atau pelanggaran lain terhadap hak pihak ketiga mana pun.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Pemeliharaan hak

Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera menghapus semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ini menghubungkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus membuat pautan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat pautan ini.

Penghapusan pautan dari laman web kami

Sekiranya anda menjumpai pautan di Laman Web kami yang menyinggung sebab apa pun, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami setiap saat. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak berkewajiban untuk atau lebih atau membalas anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahawa bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, kami mengecualikan semua pernyataan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda atas kematian atau kecederaan diri;
 • hadkan atau kecualikan tanggungjawab kami atau anda untuk penipuan atau penyalahgunaan maklumat palsu;
 • hadkan salah satu dari kami atau liabiliti anda dengan cara yang tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku; atau
 • kecualikan salah satu dari kami atau liabiliti anda yang mungkin tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Batasan dan larangan tanggungjawab yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tunduk pada perenggan sebelumnya; dan (b) mengatur semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam penyiksaan dan pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web diberikan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan apa pun.