Tingimused

Nõuded ja tingimused

Tere tulemast hasartmängude papasse!

Need tingimused kirjeldavad hasartmängude papa veebisaidi kasutamise reegleid ja eeskirju, mis asuvad aadressil https://gamblingpapa.com.

Sellele veebisaidile sisenemisel eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake hasartmängude papa kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi.

Käesolevatele tingimustele, privaatsusavaldusele ja vastutusest loobumise teatisele ning kõigile lepingutele kehtib järgmine terminoloogia: „Klient“, „Teie“ ja „Teie“ viitavad teile, sellele veebisaidile sisse loginud isikule, kes vastab ettevõtte tingimustele. “Ettevõte”, “ise”, “meie”, “meie” ja “meie” viitavad meie ettevõttele. “Pidu”, “Pooled” või “Meie” tähistab nii klienti kui ka meid endid. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, aktsepteerimisele ja tasu maksmisele, mis on vajalik selleks, et meie kliendile abistamisprotsess sobiks kõige sobivamal viisil, et väljendada selgesõnaliselt eesmärki rahuldada kliendi vajadusi seoses ettevõtte nimetatud teenuste osutamisega vastavalt ja mille suhtes kohaldatakse kehtivat Hollandi seadust. Ülalmainitud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või ta / nad on omavahel asendatavad ja seetõttu viidatud samale.

Küpsised

Kasutame küpsiseid. Hasartmängupapale juurdepääsu saades nõustusite küpsiste kasutamist kokkuleppel hasartmängupapa privaatsuseeskirjadega.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et saaksime iga külastuse kohta kasutaja andmed hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid selleks, et võimaldada teatud piirkondade funktsionaalsust, et meie veebisaiti külastavatel inimestel oleks lihtsam. Mõned meie sidusettevõtted / reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui pole teisiti öeldud, kuuluvad hasartmängupapale ja / või selle litsentsiandjatele kogu hasartmängupapaga seotud materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Saate sellele hasartmängude papalt juurde pääseda oma isiklikuks kasutamiseks, järgides käesolevates tingimustes sätestatud piiranguid.

Sa ei tohi:

 • Avaldage uuesti hasartmängude papa materjali
 • Gambling Papa materjalide müümine, rentimine või all-litsentsimine
 • Paljundage, paljundage või kopeerige hasartmängude papa materjali
 • Levitage sisu hasartmängude papalt edasi

Käesolev leping algab selle kuupäeval. Meie nõuded ja tingimused loodi nõuete ja tingimuste generaatori ja Privacy Policy Generator .

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ning vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Hasartmängude papa ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende olemasolu veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta Hasartmängupapa, tema esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud isiku seisukohti. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Hasartmängupapa kommentaaride eest ega vastutuse, kahjude ega kulude eest, mis on põhjustatud ja / või kantud seoses kommentaaride mis tahes kasutamise ja / või postitamise ja / või ilmumisega. sellel veebisaidil.

Hasartmängude papa jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis rikub käesolevaid tingimusi.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas piiranguteta autoriõigusi, patente ega kolmandate isikute kaubamärke;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on eraelu puutumatuse rikkumine.
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade hankimiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse esitlemiseks.

Annate käesolevaga hasartmängupapale ainuõigusliku litsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja teiste kasutamiseks, paljundamiseks ja redigeerimiseks mis tahes vormis, vormingus või meediumis.

Hüperlinkimine meie sisuga

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • valitsusasutused;
 • otsingumootorid;
 • uudiste organisatsioonid;
 • Veebikataloogide levitajad võivad meie veebisaidile linkida samamoodi nagu hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Üle kogu akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike korjandusgruppide hankimine, mis ei pruugi meie veebisaidile hüperlinkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava osapoole ja tema toodete ja / või teenuste sponsorlust, kinnitamist ega heakskiitu; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid lingitaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja / või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
 • veebikataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood; ja
 • haridusasutused ja ametiühingud.

Kinnitame nende organisatsioonide linkimistaotlused, kui otsustame, et: (a) link ei paneks meid ennast või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsalt vaatama; (b) organisatsioonil pole meiega negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib hasartmängude papa puudumise; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist ega heakskiitu; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meile teatama, saates e-kirja Gambling Papale. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed, samuti oma saidi URL, loetelu kõigist URL-idest, millest kavatsete meie veebisaidi linkida, ja loetelu meie saidi URL-idest, millele soovite link. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlinkida järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime; või
 • lingitud ühtse ressursilokaatori abil; või
 • Kasutades lingitava meie veebisaidi mis tahes muud kirjeldust, on see lingiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole hasartmängude papa logo ega muude kunstiteoste kasutamine linkimiseks lubatud.

iFrames

Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei tohi te oma veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mis tahes viisil meie veebisaidi visuaalset esitlust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohiks ilmuda ühtegi linki ega linke, mida võib tõlgendada laimava, rõve või kuritegelikuna või mis rikub, rikub muul viisil või toetab kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Teie privaatsus

Palun lugege privaatsuseeskirju

Õiguste reserveerimine

Me jätame endale õiguse taotleda kõigi meie veebisaidi linkide või mis tahes konkreetse lingi eemaldamist. Nõustute kohe eemaldama kõik meie veebisaidi lingid taotluse korral. Samuti jätame endale õiguse tutvuda nende tingimustega ja see linkib eeskirju igal ajal. Meie veebisaidile pidevalt linkides nõustute järgima neid linkimistingimusi ja neid järgima.

Lingide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt mis tahes põhjusel solvava lingi, võite igal ajal ühendust võtta ja meid teavitada. Kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud või mitte ega vastama teile otse.

Me ei taga, et sellel veebisaidil sisalduv teave oleks õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebileht jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Kohustustest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Miski selles lahtiütluses ei:

 • piirata või välistada meie või teie vastutus surma või kehavigastuste eest;
 • piirata või välistada meie või teie vastutus pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie kohustusi viisil, mis pole kehtiva seadusega lubatud; või
 • välistage kõik meie või teie kohustused, mis ei pruugi kehtiva seaduse kohaselt olla välistatud.

Käesolevas jaos ja mujal selles lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kuuluvad eelmise lõigu alla; ja (b) reguleerivad kõiki kohustustest loobumise kohustusi, sealhulgas lepingu, delikti või seadusjärgse kohustuse rikkumise korral tekkivaid kohustusi.

Seni, kuni veebisaiti ning veebisaidil olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mingisuguse kaotuse ega kahju eest.