ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ!

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ https://gamblingpapa.com ‘ਤੇ ਸਥਿਤ, ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: “ਕਲਾਇੰਟ”, “ਤੁਸੀਂ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡਾ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. “ਕੰਪਨੀ”, “ਆਪਣੇ ਆਪ”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡੀ” ਅਤੇ “ਸਾਡੇ”, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. “ਪਾਰਟੀ”, “ਪਾਰਟੀਆਂ” ਜਾਂ “ਸਾਡੇ”, ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ mannerੁਕਵੇਂ’sੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਕਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਹ / ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ.

ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ.

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਫੇਰੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ. ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਫੀਲੀਏਟ / ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਲਾਇਸੈਂਸ

ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

 • ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ
 • ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੋ
 • ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
 • ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੋ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇਨਰੇਟਰ .

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੂਆ ਪਾਪਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ, ਸੰਪਾਦਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੂਏ ਪਾਪਾ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ, ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ.

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪਾਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਨ;
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਮੇਤ;
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਪਰਾਧਵਾਦੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ
 • ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ, ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰਨਾ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ;
 • ਖੋਜ ਇੰਜਣ;
 • ਨਿ Newsਜ਼ ਸੰਗਠਨ;
 • directoryਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 • ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡਰੇਸਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿੰਕ: (a) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਅ) ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ;
 • dot.com ਕਮਿ.comਨਿਟੀ ਸਾਈਟਾਂ;
 • ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ;
 • directoryਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ;
 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੋਰਟਲ;
 • ਲੇਖਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ; ਅਤੇ
 • ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ.

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: (the) ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ; (ਅ) ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਸੀ) ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ਡੀ) ਲਿੰਕ ਆਮ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਲਿੰਕ: (ਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਅ) ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਅਤੇ (ਸੀ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 2 ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦਾ URL, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ URL ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਲਿੰਕ. ਜਵਾਬ ਲਈ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ.

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ; ਜਾਂ
 • ਇਕਸਾਰ ਸਰੋਤ ਲੋਕੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੂਏ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਆਈਫ੍ਰੇਮ

ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਸਮਗਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ (ਵੈਬਸਾਈਟਸ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ; ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਅਸਵੀਕਾਰ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ:

 • ਮੌਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ ;ੋ;
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ;
 • ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱ beਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: (a) ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਅਤੇ (ਅ) ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿ dutyਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.